Kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, Iveland, Vennesla og Birkenes har inngått et samarbeid for å etablere systematiske klimakrav i kommunenes egne og felles anskaffelser. I den forbindelse lyses det nå ut en 2-årig prosjektstilling med søknadsfrist 31.01.2021

Stillingen er publisert av Evje og Hornnes kommune via Webcruiter. Stillingsannonsen kan du lese her