- Repstad Anlegg begynner med å etablere en ny overvannledning. De begynner nede ved elva og graver seg opp langs fylkesveg 405, forteller byggeleder for ny rundkjøring, Terje Nygård i Agder fylkeskommune.

Tirsdag hadde han møte med Vennesla kommune og Agder Kollektivtrafikk for å avklare hvordan trafikkavvikling skal foregå mens den store rundkjøringen skal bygges.

Fylkesveg 405 blir åpen under hele byggeperioden, men det kan bli noen uker med innsnevring og lysregulering.

Her er foreløpig plan for stenging og omkjøring:

  • Fra mandag 19 april og to eller tre uker framover vil inngangen til Strandstien være stengt.
  • Fra 3. mai vil det bli gravd langs gang- og sykkelvegen opp til krysset til Nesane. Da blir gang- og sykkelvegen kraftig innsnevret.
  • I samme periode begynner man å sprenge på den veiarmen som skal komme fra ny rundkjøring og ned i Nesane nord for bilverkstedet.
  • I månedsskiftet juli/august blir sentrumsvegen stengt omtrent ved bensinstasjonen. Da må kjøring til områdene nord i sentrum skje sørfra. Stengingen kan gjelde helt fram til oktober eller når ny rundkjøring er ferdig. Det vil komme mer utfyllende og detaljert informasjon om dette når det nærmer seg.
  • Bussen vil i denne perioden få omkjøring om Auravegen. Det vil også bli informert mer detaljert om dette når det nærmer seg.

Den nye rundkjøringen er et rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen av Atrium og andre nye forretningsbygg og leilighetsbygg nord i sentrum. Den nye fem-armede rundkjøringen er kostnadsberegnet til i underkant av 30 millioner kroner, inklusive grunnerverv.