Sentrumsvegen mot fv. 405 vil bli stengt omtrent ved trekanten/bensinstasjonen. Stengingen vil være fra torsdag 12 august og kan gjelde frem til ny rundkjøring er ferdig, som er estimert til oktober. I denne perioden må kjøring til områdene nord i sentrum skje sørfra. Bussene vil fortsatt kjøre om Auravegen. 

Det er Repstad Anlegg som utfører arbeidet for Agder fylkeskommune. 

Kontaktperson for prosjektet i fylkeskommunen: Terje Nygård, tlf: 912 41 973