Auravegen blir midlertidig stengt for biltrafikk i byggeperioden av trafikksikkerhetshensyn. Parallelt arbeides det med løsninger som ivaretar både biltrafikk og trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

Auravegen stenges i ettermiddag og er stengt på ubestemt tid.