- Fylkeslegen er klar i sitt råd. Vi skal ha en smittevernfaglig god begrunnelse for et så sterkt inngrep som egen kommunal forskrift hvor vi stenger ned deler av kommunen, opplyste rådmann Svein Skisland på kriseledelsens møte tirsdag klokka 13.00.

- Fremdeles er Vennesla i en god smitte-situasjon og på nivå 1, og derfor innfører vi ikke egen forskrift. Det skal vi glede oss over, men hver eneste innbyggere må bidra til at det kan fortsette slik. Det er en alvorlig smittesituasjon i vår største nabokommune. Vi følger situasjonen tett og er rede til å stramme inn ved behov, sier ordfører Nils Olav Larsen

I Kristiansand (på nivå3)  ble det klokka 14.00 innført egen forskrift som betyr nedstengning av svømmehaller, badeland, treningssentre og så videre. Det innføres også skjenkeforbud inntil videre, samt strengere restriksjoner på samling av folk enn de nasjonale reglene.

Kristiansand har også vedtatt av munnbind SKAL brukes på offentlig sted innendørs når det ikke er mulig å opprettholde avstand på én meter, men det innføres ikke påbud. Munnbind skal også være tilgjengelig på kollektivrutenettet.

Lokale råd som vi ber innstendig om at følges!

I Vennesla følger vi nasjonale råd og anbefalinger videre. Samtidig har vi en rekke råd og anbefalinger. Vi ber innstendig om at de følges:

  • Vi stenger svømmehallen inntil videre, ettersom vi der kan regne med betydelig publikumstilstrømning når samme tilbud stenges i Kristiansand. Den stenges ikke for skolesvømming og svømmeklubbens treninger, men for publikum.
  • Munnbind anbefales i situasjoner hvor du ferdes sammen med mange mennesker. Det anbefales brukt på kjøpesentre, butikker, kollektivtilbud og så videre. Er du i tvil, ta på munnbind!
  • Vi anbefaler at rådet om å avstå fra unødvendige reiser følges strengt. Kan du handle i Vennesla i stedet for nabokommune, velg lokal handel. Kan du avlyse eller utsette reisen, ja da gjør du det.
  • Unngå sosial kontakt med flere enn nødvendig – og hold deg mest mulig lokalt. Hvis du reiser ut av kommunen, pass ekstra godt på smittevernrådene.
  • Pendlingen mellom Kristiansand og Vennesla er stor. Unngå kollektivtrafikk hvis du kan. Bruk hjemmekontor hvis praktisk mulig.
  • Hyttetur anses som ufarlig i vinterferien, men unngå å samle mennesker fra flere miljøer og flere lokalmiljøer på hytta. (vi minner om huskeregelen/anbefalingen om maksimalt fem besøkende i eget hjem i tillegg til egen husstand). Du bør handle i hjemkommune før du reiser på hytta. Det er viktig at vi reduserer kontakten med nye miljøer – slik at vi ikke får smitte fra, eller sprer smitte, i nye miljøer.
  • Vennesla følger de nye nasjonale reglene for arrangementer. Den viktigste endringen er at det åpnes for mer trening og idrettvfor barn og unge og at du kan være inntil 100 personer på faste, tilviste plasser – som kirke og bedehus.

Nye nasjonale regler/råde som ble innført fra og med 23. februar:

Anbefalinger hele landet:

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes.

Unngå unødvendige reiser innenlands.

Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt

Regler for hele landet:

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).

Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).

Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).