Fra før er to avdelinger i Smååasane barnehage stengt torsdag og fredag. Onsdag kveld ble det bestemt at også en avdeling i Barnestua barnehage og en avdeling i Solsletta barnehage må stenges torsdag og fredag.

- Det er bare å beklage at vi må stenge, men når noen blir smittet, må andre i karantene. Det er så mange i karantene at vi rett og slett ikke har bemanning, sier kommunalsjef for oppvekst og inkludering, Marianne Wegge. 

De nye karantenereglene fritar barn 0-18 år for karantene, men de over 18 år må i karantene. Det vil si at ved smitteutbrudd på en avdeling, må de ansatte i karantene og ikke barna. 

- Da får vi noen utfordringer. Vi har verken fast ansatte eller vikarer å sette inn, og da kan vi ikke drive forsvarlig. Ledelsen ved den enkelte barnehage jobber godt med situasjonen og orienterte alle foreldrene onsdag kveld, sier Wegge.  

Siste døgn er det registrert 17 nye smittetilfeller i Vennesla. Det er mistanke om omikron ved noen tilfeller, men disse var allerede i karantene fra før.