Se informasjon om stemmerett og manntall på valg.no

Du har stemmerett og er innført i manntallet i den kommunen du var folkeregistret som bosatt per 30. juni i år. Manntallet, som er en liste over personer som har stemmerett, legges ut til offentlig ettersyn i Innbyggertorget i Kulturhuset så snart det lar seg gjøre etter 30. juni.

For krav om retting, se valgloven § 2-7.