Mandag 11. september

Valgdagen i Norge er mandag 11. september. På valgdagen kan du stemme i den kommunen hvor du var folkeregistrert som bosatt 30. juni i år.

Les mer om å stemme på valgdagen på valg.no

Fem valglokaler

I Vennesla kommune har vi fem ulike valglokaler hvor du kan avgi stemmen din. 

Åpningstiden er fra klokka 09.00 til klokka 21.00

  • Venneslahallen Øvrebøhallen
  • Eikeland oppvekstsenter
  • Moseidmoen skole (gymsalen)
  • Vikeland Bedehus