Møtet med ordfører Nils Olav Larsen og rådmann Svein Skisland skulle vare en snau time. Etter nesten to og en halv time (!) kom hun ut fra ordfører-kontoret med følgende budskap:

- For en spennende og framoverlent kommune. Jeg har sett en flott film og hørt om alt det spennende som skjer i bygda, ikke minst innen næringsutvikling.

Gina Lund ble utnevnt til statsforvalter av Regjeringen Solberg i fjor sommer.  Hun kom til statsforvalter-embetet fra stilling som spesialrådgiver ved den norske ambassaden i New Delhi. Før dette var hun direktør i Kompetanse Norge.  Hun har også vært rådgiver og avdelingsdirektør i Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, samt statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i den siste Stoltenberg-regjeringen.

- Jeg har vært i Vennesla flere ganger, men det er sikkert 40 år siden sist. Det var moro å se og høre om alt som har skjedd her, og å se hvor på dere er, sier Gina Lund, som opprinnelig er fra Tvedestrand.

Lund er ffor tiden i gang med en møterunde med alle Agders 25 kommuner for å informere om statsforvalterens rolle og for å få informasjon om det som rører seg i kommunene.

- Vi skal gjøre hverandre gode til Agders beste. Som statsforvalter står jeg på en vippe som statens representant i landsdelen. Det ene benet sier næringsutvikling og levekårssatsing og utvikling. Det andre sier at vi må passe på å sette så lite miljøavtrykk etter oss som mulig, fordi klimalampene lyser blodrødt nå. Det er en balansegang som dere i Vennesla tar på alvor.

Lund mener Vennesla holder på med veldig spennende ting innen levekår, klima og miljø, og hun roser at politikerne har valgt å satse på å bygge tett i Vennesla-bygda, framfor å utvikle store nye boligområder på Venneslaheia.

- Grønn Urban Bygd og «Den kortreiste bygda» er spennende prosjekter. Vennesla er svært framoverlent, og det jobbes også godt  innen oppvekst og rundt inkludering, sier hun.

Svein Skisland og Nils Olav Larsen var fornøyd med møtet og ser fram til mye godt samarbeid framover.

- Vi fikk fram hva vi holder på med. Statens representant i landsdelen er alltid en viktig medspiller og det var hyggelig at hun tok seg så god tid til å bli godt kjent, sier ordføreren.