- Det er for tidlig å si om vi kommer i land, men dette er et stort og viktig skritt i riktig retning, sier   næringssjef Torgeir Haugaa i Vennesla kommune. Han har ansvar for den kommunale delen av bredbåndsutbyggingen i Vennesla.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har samlet gitt 8,3 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsprosjekter på Agder. De to store utbyggingene i Vennesla (og delvis Songdalen) får aller mest med 2,02 millioner kroner til utbyggingen Vestbygda, Hønemyr, Djupesland og 530.000 kroner til utbyggingen på Greibesland og omegn.

Når/hvis disse utbyggingene blir gjort, vil 124 eiendommer få moderne bredbånd med kapasitet fra 30 Mbit og oppover. I dag regnes 10 Mbit som et minimum.

- Vi håper jo å lykkes med disse prosjektene. I 2019 er det store utfordringer hvis ikke man har god bredbåndsdekning i boligen. Men vi kan ikke rope hurra ennå, sier Torgeir Haugaa.

Det er et spleiselag å bygge ut bredbånd i grisgrendte strøk. Vest-Agder fylkeskommune har gitt tilskudd og Vennesla kommune har noen midler som egenandeler. Foreløpig er disse midlene unntatt offentlighet på grunn av anbudsprosessen som er i gang.

- Vi har ute anbud nå. I løpet av en måned blir det klart om vi får priser som gjør det mulig å finansiere utbyggingen. Det vet vi ikke før vi åpner anbudene, sier Haugaa.

Hvis anbudene er innenfor det som er mulig å få til, regner han med kontraktinngåelse om et par måneder. Selve utbyggingen vil ventelig skje neste år.

Etter utbyggingen i Vestbygda og Greibesland er det Jeppestøl og deler av Øvrebø som gjenstår som problematiske bredbånd-områder i Vennesla.

- Samtidig er det enkelteiendommer her og der. Noen ligger slik til at det ikke kan forsvares å legge bredbånd i kabel, sier Haugaa.

Han har kjøpt inn en versjon av et mobilnett med egen antenne som han har til utlån. Folk kan kontakte ham på Herredshuset.

- Mobilnett av denne typen koster noe å bruke. Men for enkelte eiendommer passer det helt perfekt og løser et stort problem. De som sliter med dårlig dekning og som ikke kan få fiber-bredbånd kan ringe og låne, sier Haugaa.

For flere spørsmål og utfyllende informasjon:

Torgeir Haugaa 909 84 838