Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngang til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimelig bolig. Startlån er behovsprøvd og vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon
  • du er innbygger i Vennesla kommune

Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbanken sin nettside.

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbanken sin nettside.

Før du søker

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån. Les mer på Husbanken sin nettside.

Slik søker du

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i Innbyggertorget vårt i Kulturhuset eller gjennom å booke en timeavtale hos NAV. Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar innen 3 uker.

For deg som allerede har startlån

Det er kommunen som innvilget lånet ditt. Men det er Intrum som vil ha oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder betaling og andre spørsmål rundt lånet. Her finner du en selvbetjeningsløsning hvor du finner mye informasjon om lånet ditt på MinSide hos Intrum.