• Startlån skal hjelpe personer som ikke får lån i vanlige banker til å kjøpe egen bolig.
  • Det er ikke krav til egenkapital, men du må kunne betale lånet ved siden av andre utgifter.
  • Du kan søke om støtte for å tilpasse boligen dersom du har nedsatt funksjonsevne.

Hva kan du få startlån til?

  • Kjøp av bolig
  • Bygging av bolig
  • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
  • Tilpasning av bolig dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning
  • Utbedring av bolig

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra annen bank.

Du kan lese mer om og søke startlån på Husbankens nettsider

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som er bosatt eller skal bosette seg i Vennesla kommune. For å få startlån må du ha langvarige problemer med å finansiere bolig. Du må samtidig ha høy nok inntekt til å betjene avdrag og renter på et startlån.

Gir kommunen tilskudd til å kjøpe bolig?

Ja, i tillegg til å søke om startlån kan du også søke om tilskudd til:

  • Kjøp eller bygging av bolig
  • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen

Tilskuddet gis som toppfinansiering, der startlån er grunnfinansieringen. Du må derfor søke om startlån samtidig.

Tilskudd til etablering er et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 5 % hvert år, og er avskrevet etter 20 år. Tilbudet er strengt behovsprøvd.

Har du behov for å tilpasse boligen din?

Du kan søke kommunen om tilskudd for å tilpasse boligen slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.

Tilskuddet til tilpasning er et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 10 prosent hvert år, og er avskrevet etter 10 år. Tilskuddet er behovsprøvd.

Du kan få mer informasjon på Husbankens nettsider om tilpasning av bolig

Du må først kontakte fysioterapeut- og ergoterapitjenesten i kommunen, ring rehabiliteringstjenesten på telefon 913 62 248.

Ergoterapeut skal vurdere hvilke tilpasninger som er nyttige for at boligen skal være egnet for deg. Du må legge ved skriftlig uttalelse fra ergoterapeut når du søker om tilskudd til tilpasning.

Slik søker du om startlån og tilskudd

Du kan søke elektronisk eller på papirsøknad via Husbanken sine nettsider, søk startlån og tilskudd her