Våren 2019 søkte 24 unge venndøler plass på byggfag, 15 hadde byggfag som andrevalg. De må til Kristiansand.

Sånn kan det ikke fortsette, mener både rektor Thorkild Odd Haus, fungerende ordfører Berit Kittelsen, rådmann Svein Skisland og leder i Vennesla næringsforening, Alexander Etsy Jensen og næringssjef Torgeir Haugaa.

De går nå sammen om å kreve byggfag til Vennesla videregående skole.

Lønnsomt og nyttig i Vennesla

Vennesla er eneste av de store kommunene på Agder uten egen byggfaglinje. Samtidig er vi håndverkerkommune med over 900 ansatte i bygg- og anleggsbransjen. (14,9 prosent mot 8,29 prosent på landsplan).

Rektor Haus opplever at skolen hans er mer presset enn på lenge. Han sier skolen må ha et bredt studietilbud for å være attraktiv. Fylkeskommunen foreslår å legge ned medie-utdanningen i Vennesla. Ekstra byggfag foreslås i Søgne.

- Vennesla skole vil da få maks 398 elever, mens vi har plass til 600. Det vil være mye mer lønnsomt å etablere byggfag i Vennesla. Vi har elevgrunnlaget og lokalene.  Vi trenger kun et verkstedbygg ekstra. Dessuten vil det styrke hele skolen, sier Haus.

Han håper også å beholde og utvikle mediefag.

Vennesla vgs svært viktig

Rådmann Svein Skisland mener Vennesla videregående skole er den viktigste institusjonen for samfunnsutvikling i Vennesla. Han ser mørkt på en fremtid hvor flere og flere ungdommer må til byen for å få skolegang.

For Vennelsa kommune er etablering av byggfag-tilbud  og styrking av Vennesla videregående skole en hovedsak framover. Politikerne i Vennesla behandler en høringsuttalelse om skolen 9. i plan- og økonomiutvalget 9. april.

Argumentasjonsliste for byggfag:

 • Tangen videregående skole i Kristiansand er i dag den skolen vennesla-elever sokner til hvis de ønsker byggfag. Denne skolen tilbyr 10 paralleller innen byggfag. Cirka én klasse på Tangen er allerede i dag elever fra Vennesla.
 • De kommende årene vil elevtallet i Kristiansand-regionen øke med over 900 elever. Økt gjennomføring kommer i tillegg. Det er behov for minst to klasser med byggfagelever, bare fra Vennesla.
 • Venneslas håndverker- og tømrerbedrifter trenger kvalifisert arbeidskraft for å utvikle seg og fortsatt gi sysselsetting til mange.
 • Kortere reisevei gir økt gjennomføring og økt interesse for denne viktige utdanningslinjen.
 • Byggfag vil styrke Vennesla videregående skoles posisjon vesentlig i en tid med nye inntaksområder og ny fylkesstruktur.
 • Vennesla er i dag eneste av de største kommunene på Agde, uten byggfagtilbud ved sin videregående skole. Vi er også en kommune med større andel håndverkerbedrifter og tømrerbedrifter enn gjennomsnittet. Det er naturlig å styrke Vennesla med byggfag, før det opprettes to skoler med byggfag i andre kommuner.
 • Til nå har fylket snakket om å opprette byggfag i Søgne, midt mellom de to byggfag-skolene i Kristiansand og Mandal.  Det er underlig å plassere nok en byggfagskole langs kystlinjen, når det er innover i landet på Agder det er størst utfordringer med fag-tilbud, sysselsetting og utenforskap.
 • Vennesla videregående skole kan etablere byggfag på flere tomter inne på eget skoleområde. Det er også mulig å tenke seg en tredje tomt, i samarbeid med Vennesla kommune. Det er mye rimeligere å legge et nytt tilbud ved en eksisterende skole enn å bygge opp noe helt nytt.
 • Det vil øke gjennomføring av videregående utdanning på Agder, hvis Vennesla får byggfaglinje, siden færre trenger å reise langt. Vi vet at reisetid er en dropout-faktor for elever som sliter med skolen.
 • En mulighet er å legge murerlinje fra Tangen til Søgne og resten av byggfag til Vennesla. Det vil passe med lokalt næringslivs etterspørsel begge steder
 • Vennesla videregående skole utfordres av to privatskoler, og det er viktig å styrke det offentlige skoletilbudet på videregående nivå i Vennesla.