Smitten er ganske stabil og høy, men med noe fallende tendens. 538 tilfeller er 22 færre enn i uke fire og 35 færre enn i uke tre. Cirka halvparten registrerer smitte selv via kommunens selvregistreringsløsning. Dette tallet håper vi øker ytterligere.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier den svake nedgangen i smitte er noe vanskelig å tolke. Det er for tidlig å si at Vennesla er over noen bølge og på veg inn i smulere farvann.

- Nå er testregimene kraftig endret, og derfor er det vanskelig å sammenlikne.Mørketallene er trolig vesentlig høyere nå enn for et par uker siden. De neste par ukene blir spennende og viktige med hensyn til fravær både innenfor kommunale tjenester, næringslivet og ellers, sier Dalane.

Mens andelen smittede i Norge nå er 16,5 prosent av befolkningen, er den 19,2 prosent av befolkningen i Vennesla. Nasjonale myndigheter regner med at godt over halvparten av befolkningen vil blli smittet de kommende månedene.

Det ert godt å notere at det fra alle kommunale tjenester meldes om kontroll og stabil driftssituasjon. Det er betydelig fravær enkelte steder, men både innen oppvekst og helse- og omsorg drives alle tjenester forsvarlig og det er bemanning på plass.

Det beroliger ordfører Nils Olav Larsen:

- Nasjonale myndigheter har varslet at vi går inn i spesielle uker med mye fravær. Likevel merker jeg en noe mer lettet stemning i kriseledelsen og ute i kommunen enn vi har hatt de siste ukene. Det er godt å oppleve at situasjonen håndteres så godt at vi opplever trygghet, sier ordføreren.

Smitten fortsetter å spre seg mest i den yngre delen av befolkningen. Sist uke var det 13 smittede over 70 år, mens det var 194 mellom 20 og 50 år og 175 under 20 år.

Vi minner om at du finner informasjon om hva du skal gjøre hvis du tester positivt på våre hjemmesider. Der finner du også oversikter over råd og tiltak.