Du stå i manntallet for å stemme ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019

Manntallet legges ut 10. juli på følgende steder:

  • Servicetorget  - Alle kretser
  • Spar Øvrebø  - Skarpengland krets
  • Spar Hægeland -   Hægeland krets

Spørsmål om du står i manntallet kan rettes til Servicetorget – tlf 38 13 72 00 eller til Hilde Grundetjern, tlf 38 13 73 32.

Har du flyttet?
Har du flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flytter fra.

Står du ikke i manntallslistene eller er det andre feil i listene?   
Da kan du sende skriftlig og begrunnet klage til Valgstyret, Postboks 25, 4701 Vennesla.


Vennesla valgstyre
Nils Olav Larsen