Spyling av kommunale vannledninger i Vennesla.

Nattspyling 7/10 – 10/10 fra kl. 21.00-04.00 på store hovedledninger. Dagspyling på mindre kommunale ledninger i uke 41 og 42 (ikke i helgen).

For Øvrebø og Hægeland blir det nattspyling 14/10 – 15/10 fra kl. 21.00 – 04.00. Påfølgende dagspyling i uke 42.

NB på grunn av forskyvning i arbeidet vil det i uke 43 bli utført dagspyling i Hægeland, Homstean og Slettebrotan.

Vannet blir under spyling grumsete og delvis borte. Det vil være en fordel om den enkelte abonnent foretar en utspyling på sin private utekran når vannet kommer tilbake. Abonnenten bes ikke gå fra åpne kraner i angitt periode.