-  I mi gruppe synes vi  at vi skal lage mye mer aktivitet i sentrum. For eksempel skatekonkurranse, eller hinderløype for syklister. Når barna kommer, kommer foreldre og besteforeldre også. Da blir det handel også, sa nestleder i Vennesla barne- og ungdomsråd Daniel Tysland.

- Folk i mi gruppe ønsker å bo akkurat som de bor nå. Noen vil bo sentralt, andre på småbruk. Vi ønsker variasjon. I sentrum trenger vi flere trygge plasser å henge og flere butikker, sa Henriette Hægeland.

- Og sykkelstiene må deles i gangfelt og sykkefelt. Det blir flere elsykler og sparkesykler etterhvert, fortsatte hun.

- Folk må gå eller sykle korte avstander, det er både sunt og godt. Er det lengre, må vi kunne bruke bil eller traktor, sa Rasmus Løvdahl fra Hægeland.

Flere var også veldig opptatt av at Vennesla må knyttes vedre sammen med buss. Det er for liten kontakt mellom Vennesla, Øvrebø og Hægeland.

Det var skikkelig idémyldring da Vennesla Barne-. og ungdomsråd fikk høre en innledning fra rådgiver og arealplanlegger Elena Hertaas i seksjon for samfunnsutvikling om arbeidet med reguleringsplanen for sentrum sør. Denne sentrumsplanen skal snart på høring og det er viktig å få barn- og unges medvirkning. I gruppearbeidene fikk de unge tre generelle spørsmål om hele kommunen.

 • Hva er et trivelig sentrum?
 • Hvordan vil dere bo når dere blir voksne?
 • Hvordan skal vi flytte og bevege oss i Vennesla?
spørsmpål

- Jeg er mektig imponert. Vi fikk mange gode innspill vi kan ta med oss videre i arbeidet. De unge er veldig bevisste, og kom med innsiktsfulle forslag, sier Elena Hertaas.

Ikke minst hadde de ideer om grønne lunger og at sentrum også må ha plass til volleyballbaner og andre aktiviteter, i tillegg til flere lekeplasser og områder hvor ungdom synes det er greit å henge. De var også opptatt av at bilene må ha plass, men det må bli færre av dem. Bil bør ikke brukes på korte avstander. De mener at folk kan gå eller sykle korte avstander, mens de som har lang veg må kunne kjøre uten dårlig samvittighet.

- Jeg skal i alle fall kjøre. Det er jo det jeg gleder meg til at jeg får lov til,sa en.

Det summet godt i kommunestyresalen den timen barne- og ungdomsrådet brukte på gruppearbeid. Den oppvoksende slekt er tydelig engasjerte i hvordan lokalsamfunnet utvikler seg. 

Bedre lokalbuss ble kraftig etterlyst. En mente man ikke kan snakke om ei miljøvennlig bygd får det er bra busstilbud fra og til de store boligområdene.

Barne- og ungdomsrådet fikk også en runde med informasjon om identitetsprosjektet Grønn Urban Bygd og planene om "Den kortreiste bygda", men dette var tydeligvis kjent stoff. Dette kunne de godt fra før.

Svarene på hva som er et trivelig sentrum:

 • Spillbutikk
 • Restauranter
 • Lekeplasser
 • Fotballbane
 • Opplegg
 • Volleyballbane
 • Billig sportsbutikk
 • skate plass i sentrum
 • flere benker
 • flere butikkmuligheter
 • flere arrangementer
 • mer aktiviteter for barn
 • en trygg plass for ungdommer kan henge.
 • Skarpengland: lekeplass i sentrum, lite å gjør, vanskelig å komme seg til Vennesla uten at foreldre kjører, fått noe nytt med kirka, flere butikker på Øvrebø
 • Vennesla: bare en vanlig grønn park
 • at hele Vennesla blir knyttet sammen
 • Nye steder å være og kunne samles hvor man kan aktivisere (skatehall)
 • El-sparkesykkel
 • Større utvalg av butikker
 • Flere busser til sentrum
 • Flere bussholdeplasser/hvor det står når bussene kommer
 • -Junkfood/kaffesjappe
 • Konkurranse til andre bedrifter
 • Basketballbane og basketball lag
 

Svarene på hvordan de unge vil bo når de blir voksne:

 • Alle ønsker bo som de bor nå
 • Sentralt
 • Kjent nabolag
 • bo i vennesla men småbruk,
 • bo på bonnegår
 • bo i ett nabolag i nærheter av ting
 • bo på åpen plass i Vennesla. Ha stort hus og god plass, men i nærheten av butikker og ting,
 • bo i Vennesla nær skogen,
 • greit å bo nærme alt
 • greit med mye tilbud til aktiviteter til barna
 
 • bo på Hægeland siden det er fredelig
 • at man har flere muligheter nærmere der man bor.
 • Flere plasser å kunne dra på tur, gapahuker om andre muligheter til å kunne slå seg ned
 • Bedre busstilbud for de som bor utenfor sentrum
 • Bedre helsetilbud/nytt legesenter
 • Kort avstand til shoppingmuligheter, som ikke er sentralisert midt i sentrum. Noe som gjør at man ikke trenger å flytte så mye på seg og/eller reise ut til senteret

Svarene på hvordan vi skal bevege oss i framtida?

 • Sykling er fint, men greit med delt fortau
 • el-bil/el-buss
 • flere busstopp
 • Sykkel eller gåing for de som bor nær de tingene de skal til. Hvis du bor langt vekke kan du bruke traktor eller bil.
 • Samkom er det ikke lett å sykle eller gå, for vegen er farlig.
 • Flere busser til Vennesla fra Øvrebø og at de går oftere
 • Få bussruter til plasser hvor bussene ikke går. Smååsane
 • El-sparkesykkel
 • El-sykler
 • Gjøre det lettere for folk å ikke ty til bruk av bil, men gjøre det lettet for folk å sette seg på bussen og/eller sykle
 • Kun bruk av bil om det er nødvendig, skal man på jobb i Kristiansand eller om man bor plasser hvor busstilbudene aldri vil bli bra nok