10. oktober var det Verdensdagen for psykisk helse. Da snakket alle om at vi må bry oss mer, spørre mer. Nå er det gått tre dager. Har du husket å spørre noen du bryr deg om?

  • Hvordan lyttet du til svaret?
  • Hva gjorde svaret med deg?
  • Kan du bruke svaret til noe godt?

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.

Vi ønsker å oppmuntre deg til å fortsette å spørre. Fortsette å bry deg - hele året. 

Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. Og vi kan oppdage om noen trenger hjelp. Vi vil oppfordre alle til å spørre mer dersom du er bekymret for noen. Ikke slutt å bry deg, og ikke gi deg dersom du faktisk er bekymret. Ting blir ikke verre om du spør.

Ofte sier vi at folk som tørr å spørre om de vanskelige tingene, er modige. For det krever mye mot å spørre om det ukjente. Men ved å vise at du bryr deg, eller er interessert kan det bidra til at både du og andre rundt deg får det bedre. Ikke slutt å stille spørsmål ved ting du lurer på.

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.

Åpenhet er så viktig:

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

  • At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • Å styrke den psykiske helsen
  • Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø
  • Et rausere samfunn

Filmer og webinarer

Her er noen tips til filmer og webinarer man kan se/delta på for å øke sin kunnskap:

Det er lagt ut flere filmer om temaer innenfor psykisk helse, som kan ses på «Kort fortalt» sin YouTube kanal