Spesialpedagogisk team for barn i barnehagealder består av 5 spesialpedagoger.

Vi er ambulerende ute i alle barnehagene i Vennesla.

Spesialpedagogisk hjelp fås etter PPT har utarbeidet en sakkyndig vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp (se PPT).

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av enhetsleder/fagleder og gjelder for ett år om gangen.