Spesialpedagogisk team for barn i barnehagealder består av 5 spesialpedagoger.

Spesialpedagogisk hjelp fås etter PPT har utarbeidet en sakkyndig vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp (se PPT).

Vi er ambulerende ute i alle barnehagene i Vennesla. Dersom barnet ikke har barnehageplass gis hjelpen i hjemmet.

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av Seksjon for oppvekst og inkludering.

Skjemaer:

Årsrapport, Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, barnehageloven § 37

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, barnehageloven § 37

Søknad om skyss, barnehageloven § 36