- Vi pleier å si at Vennesla videregående er den viktigste etableringen som har skjedd i Vennesla siden Hunsfos Fabriker i 1886, sa rådmann Svein Skisland da den nye rektoren kom til ordførerkontoret.

Der møtte hun ordfører, rådmann og oppvekstsjef. Alle understreker hvor viktig det er at bygdas fylkeskommunale videregående skole og kommunen samarbeider godt og tett.

Fikk jobben på femtiårsdagen

Gyrid Nedberg Grønlid har nesten fått jobben i Vennesla i bursdagsgave. Hun ble tilbud rektorjobben samme dag som hun fylte 50 år sist høst! Hun begynte altså denne uka og sier hun allerede kjenner seg som en del av den gode stemningen og det gode miljøet Vennesla videregående er så kjent for.

VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE

Ordfører Nils Olav Larsen la vekt på det felles ansvaret vi har for at barn og unge i kommunen kan få den best mulige utdannelse og plattform for voksenlivet – og han la vekt på hvor viktig det er med tette bånd mellom grunnskolen og videregående skole.

Her jobbes det allerede meget godt. Navn og begreper som Venneslamodellen og Venneslabrua borger for det.

- Vi ønsker et tettest mulig samarbeid. Og du skal vite at et tverrpolitisk miljø står klar til å støtte Vennesla videregående skole. Den er noe av det viktigste vi har i arbeidet med økt innenforskap og utviklingen av kommunen, sa ordføreren.

Byggfag

Rådmann og ordfører var opptatt av skolens rolle som samfunnsutvikler. Det handler om å gi næringslivet kvalifisert personell, men også gi ungdommen de riktige utdanningsmulighetene.

For Vennesla kommune er det svært viktig å opprettholde studiespesialisering ved Vennesla videregående og få fortgang på realiseringen av fylkeskommunens vedtak om å opprette byggfag i Vennesla.

- Her står vi sammen! Jeg takker for invitasjonen og ser fram til et særdeles tett og godt samarbeid. Vennesla videregående er en fantastisk skole. Det skjer mye flott her som litt for få utenfor Vennesla vet om. Det skal vi jobbe med, sa Gyrid Nedberg Grønlid.

Hun poengterer at det vil bli økt konkurranse om elevene framover og at det er viktig at skolen utvikler seg i takt med behovene slik at den hele tiden oppleves attraktiv.

Strategiarbeid

Hun varsler derfor oppstart av et strategiarbeid for å definere hvordan Vennesla videregående skole skal utvikle seg og tiltrekke seg elever i framtida. Det er spennende muligheter innen mange fag, ikke minst innen kombinasjonsløsninger av yrkesfag og studieforberedende tilbud.

- Min forgjenger Thorkild Haus gjorde en fantastisk jobb, og det er med respekt jeg tar over. Jeg ser fram til å jobbe tett med kommune og næringslivet framover, sier den nye rektoren.

Gyrid Nedberg Grønlid er trønder, oppvokst på Inderøy, og kom fra jobb som assisterende rektor ved Kvadraturen videregående skole. Hun har bodd i Kristiansand siden studietiden og har også vært lærer ved Songdalen ungdomsskole og Grim ungdomsskole.