- Jeg er udelt positiv og har bare gode erfaringer etter at vi kom inn i dette samarbeidet første oktober i fjor, sier enhetsleder for hjemmetjenesten, Anita Nakkestad. De kritiske røstene hun hørte i sin tid, er blitt til ros og skryt, legger hun til.

- Bemanningskontoret har vært en suksess. Det sparer kostnader og letter virkelig arbeidet ute på avdelingene, sier enhetsleder ved Venneslaheimen, Ann-Cathrin Ruenes. Venneslaheimen har vært med siden starten i oktober 2018.

Enhet for Livsmestring har også vært med i samarbeidet fra starten og fra 8. mars i år er også Hægelandsheimen med. Da er alle tjeneste-enhetene i seksjon for helse- og omsorg med.

Tabellen viser resultatene til Bemanningskontoret i 2020. Alle har redusert overtiden, bortsett fra Hægelandsheimen. Men Hægelandsheimen er først nå blitt med i ordningen.
Tabellen viser resultatene til Bemanningskontoret i 2020. Alle har redusert overtiden, bortsett fra Hægelandsheimen. Men Hægelandsheimen er først nå blitt med i ordningen.

Million-innsparing allerede første driftsår

Etter ett års drift er dette regnestykket:

  • 2,5 millioner spar i redusert overtid
  • 1,3 millioner i driftskostnader bemanningskontor
  • 1,2 millioner i netto reduksjon av utgiftene!

- Vi ser at alle enhetene som har samarbeidet med bemanningskontoret har kraftig reduksjon i utgiftene til overtid. Vi håper at Hægelandsheimen vil oppleve det samme som de andre når de nå tar i bruk bemanningskontoret  , sier leder for kontoret Birte Mønsted.

Også de ansatte er fornøyde, sier Anette Thorkildsen:

- Jeg trives kjempegodt med varierte arbeidsoppgaver. Jeg jobber både på heimen og i enhet for Livsmestring. Bemanningskontoret gjorde at jeg fikk full jobb, etter kun å ha hatt 14 prosent fast før. Det var jo en del skepsis rundt eget bemanningskontor. Derfor er det ekstra gøy at vi har oppnådd så mye bra, sier Anette, som benytter anledningen til å skryte litt av Birte Mønsted. Hun sier hun er en årsak både til de gode resultatene og at folk trives så godt i bemanningskontoret.

Det er egentlig formidable tall det er snakk om. Evalueringen av kontoret viser nemlig at Venneslaheimen har hatt 52 prosent reduksjon i overtid siden bemanningskontoret kom. Livsmestring har harr over 72 prosent reduksjon i overtid. Samlet er det også en svak nedgang i samlet antall vikarer.

Vi minner om at disse tallene er oppnådd samtidig som vi har hatt en pandemi gående, noe som ofte har ført til sterkt ekstra press på mange enheter. Man kan gå utfra at tallene hadde vært enda bedre uten koronaen.

Anne Katrine Hildebrandt (t.v) og Birte Mønsted leder Bemanningskontoret. På ett år har de greid å spare kommunen for millionutgifter til overtid.
Anne Katrine Hildebrandt (t.v) og Birte Mønsted leder Bemanningskontoret. På ett år har de greid å spare kommunen for millionutgifter til overtid.

Kvalitetsforbedring

- Men hvorfor er færre vikarer viktig?

- Bemanningskontorets faste personell går inn og tar ledige vakter på enhetene. Alle har heltidsjobb. I sum sparer vi penger, samtidig som vi får flere heltidsstillinger og færre inne som vikarer. Det er et mål at brukerne der ute skal oppleve færre hjelpere. Det øker både den faktiske og den opplevde kvaliteten, sier Mønsted.

Hun administrerer og driver Bemanningskontoret sammen med Anne Katrine Hildebrandt. Sammen bruker de ikke minst tiden på å få oversikt og kunnskap om den totale bemanningssituasjonen.

-Vi har våre åtte medarbeidere som går inn i enhetene. Når de går inn som vikarer, faktureres enheten. Men via dette arbeidet, får vi også en god oversikt over hele kommunen. Ikke sjelden kan vi foreslå flyttinger og løse enda flere utfordringer. Vi får en totaloversikt over bemanningen som avdelingsledere ikke så lett har, forteller Mønsted og Hildebrandt.

I høringen som er gjort skriver enhetene om hvordan de ser på samarbeidet med Bemanningskontoret:

  • Hjemmetjenesten: Vi skulle vært med i ordningen tidligere. Kun positive effekter.
  • Livsmestring: Bemanningskontoret har bidratt til økt effektivisering. Ledere og ansatte slipper å bruke tid på å ringe vikarer. Bemanningskontoret har tid til å finne gode løsninger og reduserer overtid.
  • Venneslaheimen: Bemanningskontoret har frigjort ressurser som nå kan brukes på andre formål

- Vi håper snart å øke med to ansatte til. Da kan vi forhåpentligvis få enda bedre resultater. Vi trenger flere når som Hægelandsheimen også blir en del av bemanningskontoret. Målet er å få enda bedre resultater, sier Birte Mønsted.

Koronaen i tillegg

Birte Mønsted har under koronaen også vært med på å drive det såkalte «utvidede bemanningskontoret», sammen med Heidi Engestøl og May Lene Uberg. At vi hadde et bemanningskontor, gjorde det mulig å bygge videre ut da da koronaen satte inn. Det har i perioder vært et enormt arbeid som har kommet i tillegg. Rekorden var i fjor vår da over 120 ansatte samtidig var borte fordi de enten snufset og var sykemeldte eller i karantene, eller hjemme fordi skole og barnehage var stengt.

-Vi hadde jo ute lister internt i kommunen hvor vi kartla ansatte med helsefaglig kompetanse. Vi ba også om hjelp fra innbyggere med helsefaglig kompetanse. Dette arbeidet har vi jo drevet ved siden av den ordinære driften. Det har gått bra, vi har sluppet å stenge noe grunnet mangel på folk, sier Mønsted.

Birte og Anne Katrine og de andre i Bemanningskontoret sin innsats, sees også utenfor Vennesla. Det er en del kommuner som henvender seg og lurer på hvordan vi gjør det i Vennesla. Når de hører om reduksjon av overtid på over 50 prosent, ønsker de å høre mer.

Politikerne i plan- og økonomiutvalget behandler evaluering om bemanningskontoret tirsdag 16. mars.