- Dette er en gavepakke for bedriftene våre, og gir en flott mulighet til å opprettholde aktiviteten i en vanskelig tid. Jeg håper mange bedrifter benytter seg av denne muligheten, sier leder Alexander Esty Jensen i Vennesla Næringsforening.

- Sommerjobb er et utrolig viktig tiltak for å forebygge utenforskap. Vi har sett nytten av dette tidligere år, og vet at tidlig arbeidserfaring kan være med å forebygge utenforskap. Så det er utrolig bra at vi i Vennesla får til dette sammen, sier leder for Vennesla frivilligsentral, Annette Jakobsen.

- Arbeidsplassen er en av de aller viktigste arenaene å være en del av. Å få arbeidserfaring som ung, forebygger utenforskap. For oss er dette et svært viktig prosjekt sier leder i Midt-Agder NAV, Rolf Velle.

Vennesla næringsforening, Vennesla kommune, Vennesla frivilligsentral og NAV Midt-Agder har sammen eierskap til Sommerjobb 2021. Dette er et viktig samskapingsprosjekt som både gir drahjelp til unge jobbsøkere og til bedrifter i den krevende situasjonen vi er inne i etter ett år med pandemi. Målet er å gi sommerjobb til mellom 15 og 20 ungdommer gjennom denne samskapingen.

Bedrifter som blir del av Sommerjobb 2021, får tilgang til offentlige midler som dekker 50% av lønna til en eller flere sommervikarer i 4 uker. Dette gjør det mulig å opprettholde noe mer aktivitet enn det en ellers ville klart. Måten dette blir gjennomført på, er enkel og så ubyråkratisk som mulig. NAV Midt-Agder, Vennesla frivilligsentral og Næringsforeningen samarbeider om den praktiske gjennomføringen av dette.

Unge jobbsøkere som strever med å få sommerjobb, får gjennom Sommerjobb 2021 jobberfaring med ordinær lønn. En får dermed muligheten både til å vise seg frem, og få referanser til hjelp ved senere ansettelser.