Om barnehagen

Solsletta er plassert sentralt på Moseidmoen. Den ble bygd i 2005. Vi har inntiltil 30 plasser på Grønn og Blå, 1-3 år og inntil 56 plasser på Rød og Lilla, 3-6 år. Våre avdelinger er aldersblanda og alle barn tilhører ei mindre gruppe på sin avdeling. Vi har bemanning i tråd med lovverket. Vi har lærlinger og tar imot studenter. Alle barnehagelærere er ansatt som pedagogiske ledere. Vi har mye kompetanse på det å jobbe med språk, inkludering og anerkjennelse og vi liker å leke!

Vi bruker visma-appen "min barnehage" til registrering om kommunikasjon med foreldre. Vi legger ut bilder, skriver nyheter/dagbok og beskjeder. 

Barnehagetilbud, pris og redusert foreldrebetaling

Vi tilbyr 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hver år. 

Pris pr mnd fra 01.01.21: 3231,-

Søknadskjema for redusert foreldrebataling og gratis kjernetid. Les mer her
 

Kontakt oss

Telefonnummer til avdelingene:

  • Avd Blå (1-3 år): 982 93 718
  • Avd Grønn (1-3 år): 982 93 717
  • Avd Lilla (3-6 år) Bjørnuge: 982 93 716  Ulvunge: 90240183
  • Avd Rød (3-6 år) Rødmeis: 982 93 715  Rødstrupe: 90790556

Enhetsleder, styrer Adelheid Frost Mykland 
Telefon: 38 13 72 74, 470 73 303

Assisterende styrer Bente Aaserød
Telefon: 38 13 73 41, 415 58 188

E-post: solslettabarnehage@vennesla.kommune.no

Åpningstid, 07.00-16.30

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30.

Julaften, nyttårsaften og romjula er åpent til kl 12.00. De blir også behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre barn som trenger plass blir det stengt. 

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

For 2021-2022:

16.08.21

22.10.21

03.01.22

27.05.22

23.06.22

Årsplan, informasjonshefte og vedtekter

Årsplan 2021-2022 Les her og  2020-2021 Les her

Informasjonshefte 2021-2022 Les her 2020-2021 Les her

Vedtekter gjeldende fra 15.04.21 Les her  

Barnehageåret

Barnehageåret starter 1.august. Oppstartsdag for nye barn avtales med styrer. De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 28, 29 og 30. 

Ansatte 2021-2022

BLÅ: 
Ida Marie Gartmann, Anette Carlsen og May-Liss Skåle Hansen (ped.ledere)
Lena Molde, Raze Nicki, Siw Getz Langevold og Kurt A Stokkeland (fagarbeider/assistenter)
Martine Olsen (lærling)
GRØNN:
Siv Dale, Renate Gjernes og May-Liss Skåle Hansen (ped.ledere)
Alexandra Bakken, Eline Sørlie og Annbjørg Seljevoll (fagarbeider/assistenter)
RØD:
Janne Finsådal, Elizabeth Heisel Nilsen, Kristin Frigstad Nilsen og Ina Olsen Ranestad (ped.ledere)
Siw Jeanette Jakobsen, Elisabeth Andersen, Marit Gusdal og Birgitte Kåvenes (fagarbeider/assistenter)
Sondre Bjørndal (lærling)
LiLLA:
Kristin Sofie Aasen, Bente Aaserød, Hilde Louise Østerberg og Kirsten Marie Larsen (ped.ledere)
Heidi Vennesland, Hilde Hansen, Siw Getz Langevoll, Torunn Askildsen og Marit Gusdal (fagarbeider/assistenter)
Rebecca Hansen (lærling)
 
-Ledelsen: Adelheid Frost Mykland og Bente Aaserød
-Kjøkken: Kemija Hota
-Renhold: Berit Olsen
-Praksisplasser: Fasika og Sakhida
-Vikarer: Beate Skjervedal, Nina Endresen, Ingolfur Asgeirsson, Bente Voreland og Inger Elisabeth Omdal

Samarbeidsutvalget (SU)

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter 3-4 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma. Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene. 

Samarbeidsutvalget i Solsletta barnehage 2021-2022:

Representanter for foreldre:
- Charlotte Terjesen,leder i SU. tlf 95806929. Mail: terjesenc@gmail.com 
- Lise Kåbuland, tlf 91335912. Mail: lisekaabuland@hotmail.com      
- vara: Mai-Linn Moseid, tlf 95878214. Mail: mailinn.moseid@gmail.com 
- vara: Bodil Flobak, tlf 90629539. Mail: bodilflobak@hotmail.com 
 

Representanter for de ansatte:
- Hilde Louise Østerberg
- Siw Jeanette Jakobsen
 

Representant for eier:
- John Helge Austgulen, tlf 99159884. Mail: ausjoh@vennesla-kommunestyre.no
I tillegg deltar enhetsleder/styrer Adelheid Frost Mykland på møtene.

 

Lenke til FUB (foreldreutvalget for barnehager) HER