Om barnehagen

Solsletta er plassert sentralt på Moseidmoen. Den ble bygd i 2005. Vi har 30 plasser på Grønn og Blå, 1-3 år og 54 plasser på Rød og Lilla, 3-6 år. Våre avdelinger er aldersblanda og alle barn tilhører ei mindre gruppe på sin avdeling. Vi har bemanning i tråd med lovverket. Vi har lærlinger og tar imot studenter. Alle barnehagelærere er ansatt som pedagogiske ledere. Vi har mye kompetanse på det å jobbe med språk, inkludering og anerkjennelse og vi liker å leke!

Vi bruker visma-appen "min barnehage" til registrering om kommunikasjon med foreldre. Vi legger ut bilder, skriver nyheter/dagbok og beskjeder. 

Barnehagetilbud, pris og redusert foreldrebetaling

Vi tilbyr 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hver år. 

Pris pr mnd fra 01.01.21: 3231,-

Søknadskjema for redusert foreldrebataling og gratis kjernetid. Les mer her
 

Kontakt oss

Telefonnummer til avdelingene:

  • Avd Blå (1-3 år): 982 93 718
  • Avd Grønn (1-3 år): 982 93 717
  • Avd Lilla (3-6 år): 982 93 716
  • Avd Rød (3-6 år): 982 93 715

Enhetsleder, styrer Adelheid Frost Mykland 
Telefon: 38 13 72 74, 470 73 303

Assisterende styrer Bente Aaserød
Telefon: 38 13 73 41, 415 58 188

E-post: solslettabarnehage@vennesla.kommune.no

Åpningstid, 07.00-16.30

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir det stengt.

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

For 2020-2021:

14.08.20

16.10.20

04.01.21

14.05.21

23.06.21

Årsplan, informasjonshefte og vedtekter

Årsplan 2020-2021 Les her

Informasjonshefte 2020-2021 Les her

Vedtekter gjeldende fra 15.04.21 Les her   

Barnehageåret

Barnehageåret starter 1.august. Oppstartsdag for nye barn avtales med styrer. De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 28, 29 og 30. 

Ansatte

BLÅ: 
Ina Ranestad Olsen, Anette Carlsen og May Liss Guttormsen (ped.ledere)
Lena Molde, Raze Nicki og Kurt A Stokkeland (fagarbeider/assistenter)
Eline Sørlie (lærling)
GRØNN:
Siv Dale og Kristin Sofie Aasen (ped.ledere)
Alexandra Bakken, Bente Voreland og Annbjørg Seljevoll (fagarbeider/assistenter)
RØD:
Janne Finsådal, Elizabeth Heisel Nilsen, Kristin Frigstad Nilsen og Bente Aaserød (ped.ledere)
Siw Jeanette Jakobsen, Elisabeth Andersen, Khadijeh Gohari, Marit Gusdal og Birgitte Kåvenes (fagarbeider/assistenter)
Sondre Bjørndal (lærling)
LiLLA:
Ida Marie Gartmann, Hilde Louise Østerberg og Kirsten Marie Larsen (ped.ledere)
Heidi Vennesland, Camilla Jensen, Siw Getz Langevoll og Inger M O Andersen (fagarbeider/assistenter)
Rebecca Hansen (lærling fra 01.01.21)
 
-Renhold: Berit Olsen
-Praksisplasser: Fasika og Sakhida
-Vikarer: Beate Skjervedal, Nina Endresen, Marita Tveit, Ingolfur Asgeirsson, Erika Strand, Adam Stokkeland

Samarbeidsutvalget (SU)

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter 3-4 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma. Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene. 

Samarbeidsutvalget i Solsletta barnehage 2020-2021:

Representanter for foreldre:
- Charlotte Terjesen,leder i SU. tlf 95806929. Mail: terjesenc@gmail.com fra RØD avdeling
- Lise Kåbuland, tlf 91335912. Mail: lisekaabuland@hotmail.com fra BLÅ avdeling    
- vara: Mai-Linn Moseid, tlf 95878214. Mail: mailinn.moseid@gmail.com fra GRØNN avdeling
- vara: Bodil Flobak, tlf 90629539. Mail: bodilflobak@hotmail.com fra LILLA avdeling
 

Representanter for de ansatte:
- Hilde Louise Østerberg, LILLA avdeling
- Siw Jeanette Jakobsen, RØD avdeling
 

Representant for eier:
- John Helge Austgulen, tlf 99159884. Mail: ausjoh@vennesla-kommunestyre.no
I tillegg deltar enhetsleder/styrer Adelheid Frost Mykland på møtene.

 

Lenke til FUB (foreldreutvalget for barnehager) HER