Om barnehagen

Solsletta er plassert sentralt på Moseidmoen. Den ble bygd i 2005. Vi har 30 plasser på Grønn og Blå, 1-3 år og 54 plasser på Rød og Lilla, 3-6 år. Våre avdelinger er aldersblanda og alle barn tilhører ei mindre gruppe på sin avdeling. Vi har bemanning i tråd med lovverket. Vi har lærlinger og tar imot studenter. Alle barnehagelærere er ansatt som pedagogiske ledere. Vi har mye kompetanse på det å jobbe med språk, inkludering og anerkjennelse og vi liker å leke!

Vi bruker visma-appen "min barnehage" til registrering om kommunikasjon med foreldre. Vi legger ut bilder, skriver nyheter/dagbok og beskjeder. 

Barnehagetilbud, pris og redusert foreldrebetaling

Vi tilbyr 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hver år. 

Pris pr mnd fra 01.08.22: 3050,-

Fra 01.01.22, kostpenger pr mnd: 400,- 

Søknadskjema for redusert foreldrebataling og gratis kjernetid. Les mer her
Redusert foreldrebetaling gjelder fra den måneden man får vedtaket.

Kontakt oss

Telefonnummer til avdelingene:

  • Avd Blå (1-3 år): 982 93 718
  • Avd Grønn (1-3 år): 982 93 717
  • Avd Lilla (3-6 år): 982 93 716 eller 90240183
  • Avd Rød (3-6 år): 982 93 715 eller 90790556

Enhetsleder, styrer Adelheid Frost Mykland 
Telefon: 470 73 303

Assisterende styrer Bente Aaserød
Telefon: 415 58 188

E-post: adelheid.frost.mykland@vennesla.kommune.no 

Åpningstid, 07.00-16.30

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30.

Julaften, nyttårsaften og romjula er åpent til kl 12.00. De blir også behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre barn som trenger plass blir det stengt. 

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

12.08.22

21.10.22

02.01.23

19.05.23

23.06.23

Årsplan, informasjonshefte og vedtekter

Årsplanen vår er digitalisert og har blitt et godt arbeidsredskap for personalet. Årsplanen vår er laget i OneNote og brukes interaktivt, det er derfor ikke mulig å kopiere den opp og dele den ut som før. Her er en kortverson i pdf; Les her

Informasjonshefte til foresatte barnehageåret 2022-23; Les her

Vedtekter gjeldende fra 15.04.21 Les her  

Barnehageåret

Barnehageåret starter 1.august. Oppstartsdag for nye barn avtales med styrer. De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 28, 29 og 30. 

Ansatte 2022-2023

 

BLÅ: 
Ida Marie Gartmann og Anette Carlsen (ped.ledere)
Lena Molde, Raze Nicki, Siw Getz Langevold (fagarbeider/assistenter)
Fasika K Tesfaye (praksis)
GRØNN:
Siv Dale og Tonje Lauvsland (ped.ledere)
Alexandra Bakken, Caroline Jacobsen, Khadijeh Gohari og Annbjørg Seljevoll (fagarbeidere)
Hedda Kristensen (lærling) 
RØD:
Janne Finsådal, Elizabeth Heisel Nilsen, Kristin Frigstad Nilsen, Michelle Hodnemyr Staumsnes og Bente Aaserød (ped.ledere)
Siw Jeanette Jakobsen, Elisabeth Andersen, Torunn Aslaksen, Khadijeh Gohari og Birgitte Kåvenes (fagarbeider/assistenter)
LiLLA:
Kristin Sofie Aasen, May Liss S Hansen og Helene Kleveland (ped.ledere)
Heidi Vennesland, Hilde Hansen, Renate Nesland og Inger M Andersen (fagarbeider/assistenter)
Rebecca Hansen (lærling), Christoffer T Seljås (praksi onsdag/torsdag)
 
-Ledelsen: Adelheid Frost Mykland og Bente Aaserød
-Kjøkken: Kemija Hota
-Renhold: Berit Olsen
 
 

Samarbeidsutvalget (SU)

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter 3-4 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma. Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene. 

Samarbeidsutvalget i Solsletta barnehage 2022-23:

Representanter for foreldre:
- Lise Kåbuland, tlf 91335912. Mail: lisekaabuland@hotmail.com      
- Mai-Linn Moseid, tlf 95878214. Mail: mailinn.moseid@gmail.com 

- møtende vara: Stine Syvertsen, tlf 41516919. Mail: stine_syv@hotmail.com    
- møtende vara: Bodil Flobak, tlf 90629539. Mail: bodilflobak@hotmail.com 
 

Representanter for de ansatte:
- Anette Carlsen
- Siw Jeanette Jakobsen
 

Representant for eier:
- John Helge Austgulen, tlf 99159884. Mail: ausjoh@vennesla-kommunestyre.no
I tillegg deltar enhetsleder/styrer Adelheid Frost Mykland på møtene.

 

Lenke til FUB (foreldreutvalget for barnehager) HER