- Jeg omtaler klimaet som «utfordring nummer én». Det er kanskje den alle viktigste utfordringen vi har de kommende tiårene, sier Skisland.

Han mener ungdommen forstår og tar inn over seg hvilke formidable endringer vi står overfor. Rådmannen synes imidlertid at  den voksne befolkning henger etter. Skisland ser for seg en gradvis oppvåkning i hele samfunnet, og han ønsker Vennesla kommune i forkant.

- Klimagassutslipp må reduseres med 45 prosent innen 2030. Vennesla kommune må gjøre sin del. Skal vi greie å bortimot halvere utslippene, må vi tenke helt nytt på mange områder. Og vi må i gang nå, sier Skisland.

Han minner om at små endringer over tid, både virker og fungerer bedre enn store og smertelige endringer på kort tid. Dette er de konkrete tiltakene i budsjettet. Mer vil komme i årene som kommer.

  • Samhandle med private aktører om utbygging av ladestasjoner
  • Konvertere kommunes bilpark til elektrisitet
  • Pilotprosjekt med solceller på kommunalt bygg
  • Innføre klimaregnskap og utvikle bedre klimaplan
  • Bygge identiteten Grønn Urban Bygd, aktivisere næringsliv og innbyggere

- Identitetsprosjektet Grønn Urban Bygd forteller Venneslas historie, men peker også på framtida. Jeg foreslår nå penger til en egen film om Venneslas identitet, slik at vi kan forankre Grønn Urban Bygd i hele befolkningen. Vi har også fått midler fra fylkesmannen. Klima vil ha en helt sentral plass i dette arbeidet, sier Svein Skisland.

Under kan du lese identitet-dokumentet i sin helhet.