Gode forberedelser

Solkraft utgjør en liten del av kraftproduksjonen i Norge, men er i sterk vekst. I Vennesla kommune er det mange henvendelser med spørsmål om solkraft og mulighetene for å bygge eget anlegg.

Du må selv finne ut av hva du ønsker å investere i og om solceller er en god idé for deg og din eiendom.

Du kan finne god og nyttig informasjon flere steder på nettet, for eksempel

Hvis du planlegger et større anlegg, bør du søke profesjonell hjelp i planleggingen.

Send redegjørelse til kommunen

Når du har funnet ut hva du ønsker å bygge, sender du en redegjørelse til kommunen. Du kan sende til post@vennesla.kommune.no.

Vi ønsker flest mulig opplysninger, og redegjørelsen må minst vise:

  • Skisser om hvor på boligen solcelleanlegget skal plasseres
  • Avklare om solcellepanelene er reflekterende eller ikke (sjenere naboer)
  • Nabosamtykke hvis panelene plasseres nærmere nabogrense enn fire meter.

Vårt informasjonsark om solenergianlegg

Du vil få svar på videre saksgang

I de fleste tilfeller kan du bygge solceller på taket ditt uten søknadsrunde. Våre byggesaksbehandlere vil gå gjennom redegjørelsen din og prosjektet ditt. Der det er reguleringsplaner som strider mot solceller på taket, eller at det er kulturminner og så videre, får du beskjed om å søke. Noen tommelfingerregler.

  • Hvis du ønsker å bygge solcelleanlegg som står på taket og ikke ligger på saltak, må du søke.
  • Hvis du søker om å bygge solcelleanlegg på garasje, kan det bli søknadspliktig, grunnet nabogrense og brannregler.
  • Hvis du søker om å bygge en frittstående installasjon, må du søke.
  • Hvis du planlegger å bygge et stort frittstående solcelleanlegg, kan det bli krav om konsesjon. Det kan du lese mer om hos NVE

Vi råder generelt til at du søker kyndig hjelp og bruker en ansvarlig søker når du skal gjennom full søknadsrunde og gjennomføre større og mer kompliserte byggeprosjekter.