- For Vennesla kommune er det viktig og betydningsfullt at våre bedrifter velger å satse på miljømessig god drift. Vi ønsker et næringsliv som er med på å prege det grønne skiftet og som er i tet også på dette området. Derfor er dette en viktig markering, sa ordfører Nils Olav Larsen.

Sørheim Bygg ble etablert av Steffen Sørheim for 12 år siden. For ti år siden omgjorde han til aksjeselskap og ansatte sin første kollega. Nå sysselsetter bedrifter 14 ansatte og jobber både med rehabilitering, nybygg og eiendomsutvikling.

Sørheim bygg er den 17. virksomheten i Vennesla som er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Steffen Sørheim hadde med seg kollegene Morten Homme og Anders Birkenes på møtet med ordføreren. Alle kunne fortelle at det kreves innsats for å bli miljøsertifisert, men at det først er etterpå jobben egentlig begynner, når man skal praktisere og gjennomføre i praksis.

Mye handler om avfallshåndtering, både på byggeplass og i administrasjonen.

Morten Homme benyttet anledningen til å ta opp noen problemstillinger rundt avfallslevering til Avfall Sør som ordføreren lovet å ta videre.

- Hvis privatkundene tar med seg to, tre vinduer til søpla, kan de stilles ut og gis bort til nestemann som kommer. Men vi som driver profesjonelt, kan ikke gjøre det. Vi må bare levere næringsavfall, sa Homme.

Ordføreren utfordret også på gjenbruk av materialer og her forteller representantene for Sørheim bygg at mye er skjedd på få år. Det er en helt annen fokus på gjenbruk enn det var før.

Sørheim Bygg har fått god hjelp av styreleder Johnny Drange og Tommy Slåen underveis, fortalte Steffen Sørheim.

Da han informerte om at Sørheim Bygg også har fire lærlinger, brøt ordfører Larsen ut: «Dere er jo en mønsterbedrift!»