Vennesla kommune benytter VIsma Flyt skole for søknader. Elektronisk søknad sendes ved å logge inn her med bruk av ID-porten. 

Brukerveiledning finner her og på din skoles hjemmeside. 

Ta kontakt med skolen dersom noe er uklart.