Søkerliste

1 Stavenes, Henrik Tungvåg (30) M Vikar, Kristiansand
2 Nilsen, Bernt Martin (37) M Product & Service Delivery Manager, Stavanger
3 Coldal, Anja (30) K Barne og ungdomsarbeider, Vennesla
4 Jørgensen, Ann (55) K Seniorrådgiver, Hemsedal
5 Wendt, John-Haakon (56) M Ekstern sensor masteroppgaver risikostyring og risikoledelse og samfunnssikkerhet, Stavanger
6 Stenbro, Ole J (54) M Innehaver, Kristiansand
7 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
8 Celik, Lisbeth Bygstad (49) K Kultursjef, Eidfjord
9 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
10 Håkonsen, Arnstein (43) M Kultursjef 4628 Kristiansand, Norge
11 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
12 Engesland, Trude (39) K Skogbrukssjef, Engesland
13 Angelstad, Daniel Bugge (38) M Ingeniør, Vennesla
14 Konsmo, Ingrid Sæther (44) K Rådgiver seksjon for samfunnsutvikling, Vennesla
15 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
16 Lundevold, Eirik (39) M Avdelingsleder vedlikehold, Vennesla
17 Kandidaten trukket seg ***** **** *****, *****
18 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
19 Haugenes, Kristoffer (42) M Daglig leder, Kristiansand
20 Krieger, Silvio (40) M rådgiver/arealplanlegger, Vennesla
21 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
22 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
23 Mølland, Egil (43) M Kommunalsjef/Enhetsleder Drift og utvikling, Kristiansand
24 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
25 Årøy, Yngve (52) M Fylkesberedskapssjef, Kristiansand
26 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
27 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
28 Hol, Harald Øyvin (48) M Bygningssjef/fagleder Byggesak, His
29 Løvåsen, Rolv Arne Berås (41) M Seniorrådgiver, Vennesla
30 Tvedten, Roger (38) M Bilberger, deltid / tilkalling, Vennesla
31 Birkeland, Anne Karen (55) K Faglærer bygg, Kristiansand

Kontaktperson

Organisasjonssjef Heidi Engestøl
Telefon 38 13 72 16 / 970 2 2614