Foresatte må selv søke på skjema og vedlegge dokumentasjon på inntekt. Dokumentasjon skal være siste tilgjengelige skattemelding. Om inntekt har endret seg vesentlig og varig (over 3 mnd) i forhold til siste skattemelding skal det hentes ned inntektsopplysninger via rapport i altinn som legges ved søknad. All skattepliktig person - og kapitalinntekt for husstanden skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Om du har inntekter som ikke fremkommer i skattemeldingen må dokumentasjon vedlegges. Om skattemelding ikke foreligger eller om det er kommet vesentlige endringer i den økonomiske situasjonen må  skjema A08 vedlegges.

Det kan leveres ny søknad i løpet av året ved vesentlige og varige reduksjoner i inntekt eller ved samlivsbrudd.

Søknad om redusert foreldrebetaling skal rettes til den kommunen der du og barnet er folkeregistret. 
Minner om at siste tilgjengelig skattemelding skal vedlegges søknaden. Det vil si at hvis du søker for året 2020/2021, må altså skattemelding fra 2019 legges ved. Dersom dere ikke har mottatt skattemeldingen enda, må du avvente med å søke til den er klar. 

Det må søkes på nytt for hvert skoleår, moderasjonen vil være gjeldende fra og med den første hele måneden etter at søknad med korrekte opplysninger og dokumentasjoner er innlevert. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder fra vedtaket er fattet og ut skoleåret.

Ved behov for ytterligere informasjon og/eller eventuell hjelp med elektronisk søknad kontakt kommunens servicetorg.