For begge punktene over gjelder følgende

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Om samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn. Reglene for søskenmoderasjon og kostpenger er ikke endret, det gis 50 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og tre. Betaling for mat kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.

Søknad

Foresatte må selv søke reduksjon på fastlagt elektronisk skjema vedlagt dokumentasjon som er siste tilgjengelige skattemelding. Det kan leveres ny søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd. Det må søkes for hvert skoleår og ny inntektsdokumentasjon må legges ved. Moderasjonen vil gjelde fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunktet.

Hvilke inntekter skal regnes med?

All skattepliktig person- og kapitalinntekt for husholdningen skal oppgis, også inntekter som ikke er forhånds utfylt i skattemeldingen. Siste tilgjengelige skattemelding, evt. dokumentasjon for inntekt som ikke framkommer av denne, må vedlegges.

Hvis det ikke foreligger skattemelding, eller det har oppstått vesentlig endring i den økonomiske situasjonen, må det vedlegges skjema A08 Mine inntekts- og arbeidsforhold fra Altinn sammen med årsoppgave over kapitalinntekter.

Søknad sendes elektronisk, om vedleggene ikke kan lastes opp, krysses det for at de ettersendes. De sendes da til Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla. Søknaden vil ikke behandles før nødvendig dokumentasjon er innkommet, eventuelt etter purring.
Ved behov for ytterligere informasjon og eventuell hjelp med elektronisk søknad, kan henvendelse skje til kommunens servicetorg.