- Jeg har godt nytt. Smittenivået fortsetter nedover. Hvis land heter «normal» og vi er på ei skute, kan vi nå begynne å rope «land i sikte», sa kommuneoverlege Per Kjetil Dalane da han orienterte plan- og økonomiutvalget torsdag klokka 16.00.

VIKTIG Å HUSKE: Når Vennesla nå åpner gradvis opp, er de gode gamle smittevernrådene like viktige som de har vært: Holde avstand, vær hjemme når du er syk, vask hendene, host i albuene og test deg ved minste mistanke!

Politikerne brukte ett kvarter på møtet, og de er enstemmig enige i at Vennesla skal åpne opp, men at smittesituasjonen i Kristiansand fortsatt er krevende. Derfor legger Vennesla seg på ei linje mellom Kristiansand og Norge. Dette er også i tråd med rådene vi har fått fra Folkehelseinstituttet. I Kristiansand regner man med rundt 300 innbyggere er smittet uten å vite det. Det forteller noe om hvor fort ting kan blusse opp.

Kriseledelsen vil fortsatt anbefale bruk av munnbind og hjemmekontor.

Antall på besøk og arrangement

Reglene for besøk og sosial kontakt og arrangementer som innføres natt til lørdag:

  • Forbud mot flere enn ti gjester i privat bolig/fritidsbolig. (fem nå) (unntak for barnehage- og skolekohort) Beskyttede personer kommer i tillegg.
  • Privat sammenkomst: Innendørs maks.10 personer i leide lokaler/offentlig sted og maks 20 personer utendørs. Beskytte personer kommer i tillegg.
  • Offentlig arrangement: Innendørs: Maks ti personer uten tilviste plasser og 50 hvis arrangementet  samler deltakere under 20 år fra samme kommune (ingen nå) . Maks 100 personer på tilviste plasser innendørs. (50 nå).
  • Utendørs: maks 200 personer (600 hvis det er i tre grupper av  200 på tilviste plasser)
  • Skjenkestopp klokka 24.00 og ikke påbud om servering av mat. (kl. 22 nå)
  • Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger om gjestene før servering. Gjelder ved sitteplass.

Definisjon av beskyttede personer:  

  • Personer som er fullvaksinerte (fått to doser og over en uke siden siste dose.
  • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
  • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Følge landet om drøy uke?

Selv om det nå er lavt smittetrykk her i Vennesla er kommuneoverlegen bekymret for oppblussing dersom man åpner opp for mye. Dette med bakgrunn i at smittetrykket har vært lavt i en kort periode og fordi vi ligger tett opp mot Kristiansand som fremdeles har høyt smittetrykk.

 Det er varslet at trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan vil tre i kraft i løpet av neste uke (24), og dette vil føre til ytterligere lettelser på tiltak nasjonalt.

Vennesla er i en situasjon med null til to smittede hver dag. Smittetrykket er rundt 120 pr. 100.000 innbyggere pr. 14 dag og synkende. Torsdag ettermiddag var det seks i isolasjon og 17 i karantene i Vennesla kommune. 

Hvis trenden fortsetter nedover, mener kommuneoverlege Dalane at vi kan gå vekk fra alle lokale ekstratiltak og følge den nasjonale gjenåpningsplanen når forskriften går ut 20. juni, eller noen dager før.

Kommunestyret samles torsdag 17. juni. Det legges da opp til et nytt ekstraordinært møte i plan- og økonomiutvalget for å gjøre en ny vurdering av situasjonen.