- I Vennesla er det i servicetorget på Herredshuset at du kan stemme på forhånd. Ta gjerne med valgkort, men det viktigste er legitimasjon. Det er viktig hvis vi kan spre stemmingen utover de kommende ukene og unngå køer i dette spesielle korona-året, sier ansvarlig for valggjennomføringen i Vennesla kommune, Hilde Grundetjern.

Åpningstidene for forhåndsstemming

Dette er åpningstidene:

  • Uke 33: mandag-fredag fra klokka 10.00 til 15.30
  • Uke 34: mandag-fredag fra klokka 10.00 til 15.30
  • Uke 35: mandag-fredag fra klokka 10.00 til 18.00, lørdag (4/9) fra 10.00 til 15.00
  • Uke 36: mandag-torsdag fra klokka 10.00 til 18.00, og fredag fra 10.00 til 15.30

Sammen med staben i Servicetorget er Hilde Grundetjern klar til å hjelpe og bistå slik at flest mulig får deltatt ved valget i Vennesla. Lurer du på noe, kan du gå inn på de offisielle valgsidene på nett. Der finner du også informasjon på flere språk.

For fire år siden stemte 76,5 prosent av de stemmeberettigede i Vennesla ved stortingsvalget. Det var den laveste valgdeltakelsen i siden 1997, da over 82 prosent stemte. I hele Norge stemte 78,2 prosent.

Skal demokratiet virke godt, må vi stemme ved valg. Vi oppfordrer innbyggerne til å legge stemmeseddelen i valgurna. Vi bør ha et valgresultat godt over landssnittet.

Valgdagen er mandag 13. september. Da blir det som vanlig stemmelokalene åpne på Moseidmoen skole, Vikeland bedehus, Venneslahallen, Øvrebøhallen og Eikeland oppvekstsenter. Åpningstiden i valglokalene på valgdagen blir fra klokka 09.00 til klokka 21.00.

Flere og flere forhåndsstemmer

Før det kan du altså forhåndsstemme, og vi oppfordrer til dette. Over hele landet viser tallene at mange velger å forhåndsstemme i år. Over 215.000 nordmenn har allerede stemt.

I Vennesla nærmer vi oss 400 forhåndsstemmer allerede – og det meldes om økende antall som kommer til Herredshuset. (358 onsdag formiddag) De siste valgene har andelen forhåndsstemmer økt betydelig i Norge og Vennesla.

Stemme kan den som er norsk statsborger og som fyller 18 år innen utgangen av valgåret. Du må også stå i manntallet.

Ekstra ordning med hjemmestemming

I ekstraordinære tilfeller kan Vennesla kommunes valgmedarbeidere komme hjem til folk med stemmeurnen. Dette kan være fordi du er svært syk, ikke kan gå ut eller andre spesielle årsaker. Ønsker du å benytte hjemmestemming, må du ringe Vennesla kommune på 38137200. Vi lager så ei liste og vi ringer tilbake når det er aktuelt å komme.

Vi har også egne stemmedager på Venneslaheimen, Hægelandsheimen og Venneslatunet der vi reiser ut med valgmedarbeidere og stemmeurner. Disse dagene vil bli opplyst om via heimene.

Godt valg!