De aller fleste er barn og ungdom som Dønnestad møter via skoler og barnehager, men han er også på foreldremøter, voksenopplæring og ute i bedrifter.

- Viktigst av alt er våre egne valg og vår atferd i trafikken – om vi kjører, sykler eller går! Uansett kvalitet på biler, utstyr, veger og sykler vil våre valg være viktigst, sier Dønnestad.

Økt antall ulykker

Norge er inne i en periode med kraftig økning i antall trafikkdrepte og hardt skadde. I 2022 døde 118 i trafikken. På Agder døde seks personer.

11 døde i sykkelulykker på landsbasis. Dette er dobbelt så mange som de tre foregående årene. Fem omkom som følge av ulykke med el-sparkesykkel.

- UP rapporterer om flere ruspåvirkede sjåfører. Høy hastighet står for en tredel av ulykkene, mens tretthet, rus og risikoatferd står for en annen tredel. Uoppmerksomhet er også et stort problem. Dette er ting vi som mennesker SELV kan påvirke, via bevisst valg og handlinger, minner Dønnestad om, forteller Dønnestad.

  • Nullvisjonen handler om at Norge skal ha null drepte og null hardt skadde i trafikken. I Vennesla er vi heldige som har Tom Erik Dønnestad med oss. Han har kontor i Vennesla, men jobber med trafikksikkerhet i hele Kristiansand-regionen.
  • Nullvisjonen har månedlige samlinger på Vamoen i Finsland med fokus på MC. Dette i samarbeid med en rekke organisasjoner.
  • Nullvisjonen driver også eget ungdomsprosjekt for bilførere i alderen 18 til 24 år. I fjor fullførte 16 deltakere. De kunne velge premie. De fleste valgte en tur til Rudskogen for å kjøre litt.
  • Nullvisjonen og Dønnestads mest omfattende arbeidsområde er besøk i oppvekstsektoren. Det gjelder både å treffe barn og unge, men også foreldre. I tillegg deltar Dønnestad i trafikkopplæringen. Årlig deles det ut tusenvis av refleksvester til førsteklassinger for eksempel.

5.500

Tross koronarestriksjoner nådde Dønnestad 5.500 mennesker med sitt budskap i fjor. Et imponerende tall

Nullvisjonen jobber også med egne kurs for eldre sjåfører. Dette har tidligere vært en suksess i Vennesla, der Dønnestad måtte ha mange ekstrakurs grunnet stor påmelding.  Neste år ønsker han å øke arbeidet mot eldre.

- Vi samarbeider med frivilligsentraler, organisasjoner av alle typer, bedrifter, lag, foreninger og konklusjonen er: Det brede samarbeidet er helt avgjørende hvis vi skal lykkes med Nullvisjonen, sier Dønnestad.

Tom Erik Dønnestad er på tilbudssiden og besøker gjerne din bedrift eller virksomhet for å lære bort alt han kan om trafikksikkerhet. Han er en meget dyktig foredragsholder.

HER KAN DU LESE HELE ÅRSMELDINGEN TIL NULLVISJONEN

Bidrar lokalt

I Vennesla har kommunestyret bestemt at  vi skal bli en trafikksikker kommune. Det er en sertifisering og en prosess som vil sikre bedre trafikksikkerhet. Kommunestyret vedtok dette etter foredrag fra Dønnestad - og jobben er i gang. Dønnestad kan også hjelpe skoler som vil i gang med for eksempel Hjertesone-arbeidet. Dette er en prosess hvor foreldrene og skolen selv setter seg ned og finner ut hvor biler skal være og ikke være - og hvordan elevene skal få sikrere skoleveg.

Epost er: tom.erik.donnestad@vennesla.kommune.no

Tlf: 381 37 200