- Det er viktig å øke beredskapen innen smittesporing etter hvert som folk treffes mye mer enn før, sier beredskapskoordinator Ingrid Konsmo.

Det var Konsmo som sammen med kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og rådgiver May-Lene Uberg som sto for torsdagens oppdateringskurs i smittesporing.

Venneslas smittesporing-tema består av staben i organisasjonssektoren, deler av staben i helse og omsorg og ressurser fra legesenteret.

Smittesporing mye mer krevende

Det er viktig å huske på hvor annerledes vi lever nå sammenlignet med sist smitten var her. I vår var smittesporing langt mindre ressurskrevende enn nå. Den gang var hele samfunnet stengt ned og de fleste traff få andre personer.

- Nå skal samfunnet mer og mer fungere som normalt, mens kommunene skal slå ned lokale smitteutbrudd når de kommer. I de første timene handler alt om å bryte smittekjeden, og da må vi spore alle som har hatt nærkontakt med smitte så fort som mulig, forteller Ingrid Konsmo.

Nasjonale myndigheters strategi er endret fra nedstengning av hele samfunnet til mest mulig åpent samfunn – og så nedstengning der smitten er.

Smitte-graden (det såkalte R-tallet) er nå i overkant av 1,1 i Norge, hovedsakelig grunnet smitteutbrudd i Oslo. Vi har også sett Agders største smitteutbrudd i Arendal de siste dagene. I Arendal er over 350 satt i karantene og det er innført strenge lokale restriksjoner på bevegelse og antall som kan være sammen samtidig.

Hvis smitten kommer tilbake til Vennesla vil kommunen sette i verk tiltak svært fort. Vi vil sette inn store ressurser på smittebegrensning og å bryte smittekjeden. Smitten må isoleres.

- Den dagen vil alt handle om smittesporing og iverksettelse av tiltak som hindrer smittespredning. Det er derfor det er så godt å ha godt med ressurser stående klare i tilfelle, sier Konsmo.

Det viktigste 

Samtidig kan vi ikke minne hverandre ofte nok om dette: De viktigste smitteverntiltakene er fremdeles å holde god avstand, vaske hendene ofte og unngå risikosituasjoner. Det er innsatsen fra folk flest som betyr mest.