Smitten

Det er ingen smittede over 50 år siste uke. De siste tre dagene har det vært to eller tre smittede hver dag, som er betydelig nedgang fra før.  Sist uke er det altså registert 37 smittede, mot 56 uka før og 40 uka før der igjen.

- Denne uken blir spennende å følge, men det kan se ut som tiltakene vi har satt inn virker godt og slik vi regnet med, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Vennesla kommune har etter forslag fra kommuneoverlege Dalane innført testplikt og karanteneplikt for husstandsmedlemmer og nære kontakter til smittede, og politikerne har i eget vedtak hjemlet dette i en lokal forskrift som gjelder fram til 30. november klokka 24.00.

På kriseledelsens møte mandag ble det besluttet å følge situasjonen nøye. Man er enige om at tiltak nær den smittede, som noe utvidet karantene, ser ut til å virke godt – og at det ikke er behov for ytterligere innstramminger nå. Nasjonalt kom det nye regler fredag som går i retning av det Vennesla allerede har.

- Vi understreker også viktigheten av å følge smittevernrådene. Vær hjemme når du er syk, hold avstand til andre der det er mulig. Dropp klemming og håndtrykk. Er vi flinke med dette, slipper vi kanskje ekstra tiltak senere. Det er i alle fall målet, sier Dalane.

Alle arrangementer og aktiviteter kan foregå som normalt – men alle bør følge smittevernrådene så langt det lar seg gjøre.

Coronasertifikat er i øyeblikket ikke aktuelt å innføre i Vennesla. Dette er en ordning som skal komme i stedet for andre tiltak, og som settes inn når man ønsker å redusere det samlede trykk av tiltak. Dette er ikke tilfelle i Vennesla, hvor vi mener forskriften om karantene tett på den smittede er best og klokest.

Kun tester til syke og nærkontakter!

Sist uke er det delt ut til sammen 4800 selvtester fra testsenteret i Holtet. Vi har hatt massetesting på Vennesla skole og det går også mange tester til syke og nærkontakter.

Vi understreker at selvtester i regelen kun skal gis til mennesker med symptomer eller til nærkontakter. Hvis arrangører eller forening oppfordrer til testing i forkant av aktivitet, må den enkelte kjøpe test selv på apotek. Dette er viktig framover, slik at vi har nok tester til de som må prioriteres.

Vaksinasjon:

Denne uka blir det vaksinering tre kvelder i lokalene til Vennesla Legesenter. Ordningen med å sende ut sms, og deretter bestille time i c19.no fungerer greit.

I ukene framover skal vaksinasjonsgraden dobles. Vi er nå i gang med å vaksinere tredje dose til alle over 65 år. I løpet av et par uker skal det også gis andre dose til 16- og 17-åringer. Fram mot jul er målet å vaksinere rundt 1000 mennesker i uka.

Vi kommer med ny informasjon om detaljer når det er noe å informere om.

Lykke til!