• Hold to meter avstand, så sant det er mulig.
 • Ikke ha mer enn to på besøk i eget hjem.
 • Reduser nærkontakt med andre så mye som mulig.
 • Avlys fortsatt alle arrangementer som er unødvendige og kan avlyses.
 • Test deg ved minste mistanke eller uro for smitte
 • Bruk munnbind på butikker og andre offentlige steder hvor avstand på to meter ikke kan sikres.

Dette er rådene fra kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og kriseledelsen. Det er anbefalinger som vi forventer at følges opp. Rådet om unødvendige arrangementer må tolkes som det nasjonale rådet om unødvendige reiser. Ikke ring kommuneoverlegen for å spørre. Ta en klok avgjørelse selv, og husk at redusert smittefare er det overordnede målet.

alderkjønn

Smittesituasjonen:

Torsdag 6. mai var situasjonen slik:

 • 46 personer i isolasjon
 • 40 smittetilfeller siste uke
 • 218 nærkontakter
 • 218 i karantene. 
 • Det gir en smittetakt på 335 pr 100.000 innbyggere, som er veldig høyt.

Likevel har smitten avtatt noe de siste dagene, og det meste er snakk om nye tilfeller innenfor tidligere kjente klynger og karantenesirkler. Bortsett fra situasjonen ved Milano Grill, hvor vi fortsatt ikke har oversikt over alle gjester i perioden 28. til 30. april, er smitten stort sett avklaret og kjent, ser det ut som. Trenden er god, men det står og vipper.

Nye råd til uka

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane anbefaler på basis av siste trend å avvente utviklingen noe. Øker smitten, er innstramming og forskrift aktuelt over helga. Synker den videre, er noe mer åpning aktuelt.

17. mai, Eid og pinse kommer om noen dager. Vi vil midt i neste uke komme med nye råd for denne feiringen basert på smitteutviklingen. Forhåpentlig går smitten videre ned slik at vi kan åpne for noe mer treff i egne hjem. De neste dagene vil avgjøre dette.

-Det er med andre ord svært viktig å følge opp og gjøre sin del av arbeidet med å få ned smitten. Vi har slått ned smitte mange ganger før. Denne muterte varianten er verre, men vi er på god veg. Nå må vi få virkelig bukt med dette, sier ordfører Nils Olav Larsen, som samtidig uttrykker at han er imponert over både bygdefolk og kommuneansatte for innsatsen de siste ukene.

Karantene:

 • Seks av ni skoler er berørt i større eller mindre grad.
 • Ved Eikeland skole kom tredje trinn tilbake torsdag. Resten kan begynne mandag, hvis ikke ny smitte kommer.
 • Ved Vennesla ungdomsskole er en klasse på åttende trinn og noen ansatte satt i karantene fra torsdag.
 • Ved Eikeland skole er tredje trinn tilbake fra karantene mandag, hvis alt går som vi håper.
 • Ved Snømyra og Smååsane barnehager er karantene-situasjonene avsluttet eller i ferd med å bli avsluttet.
 • Ved Moseidmoen kan en klasse bli tatt ut i karantene. De er foreløpig hjemme. Endelig konklusjon ikke gjort ennå, men foreldre vil få egen info når konklusjon foreligger.

Det er fredag ettermiddag meldt om to nye smittetilfeller. Smittesporingsteamet er i gang med sitt arbeid. Vi har ikke mer info om disse tilfellene nå.