- Vi har hatt flere runder med oppblomstring av smitte, som så slås ned. Nå ser det ut som vi greier det igjen. Jeg vil bruke ordet takknemlighet om den måten befolkningen følger opp alle retningslinjer og råd de får beskjed om. De aller fleste tar skikkelig ansvar. Jeg vil også takke de ansatte som hele tiden er på høyde med situasjonen. Med slike innbyggere og kommuneansatte er det lett å være ordfører også under en pandemi, sa ordfører Larsen.

Eivind Drivenes trakk i tillegg fram innsatsen til de såkalte  «avstandsravnene» som går i Vennesla sentrum. De driver sin aktivitet helt frivillig og uten noen form for betaling. Fra handelsstanden er det kommet gode tilbakemeldinger på jobben de gjør med å minne oss alle om smittevernrådene og det å holde avstand.

AVKLART SMITTESITUASJON

På nasjonalt hold er det nå en viss grad av utflating i smitten. I Vennesla skjer det samme i kanskje enda sterkere grad.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane minnet om at det de siste dagene ikke har vært smitte i Vennesla som ikke kan relateres til tidligere kjente smittetilfeller. De siste smittetilfellene har vært nærkontakter av tidligere kjente tilfeller.

- Vi ser en utflating. Ting kan endre seg fort, men trenden er god nå. Vi må bare holde fokus og følge smittevernrådene, sier Dalane.

På kriseledelsens møte ble tiltakene og nivå på tiltakene diskutert. Vennesla fortsetter sin praksis med å følge nasjonale råd og retningslinjer. Mandag kommer regjeringen med nye råd, og nå avventer vi disse.

VAKSINEINFORMASJON

Forhåpentligvis skal mindre og mindre handle om smittebekjempelse og mer og mer handle om vaksinering framover. Kommuneoverlegen koordinerer et stort apparat som står beredt til gradvis å øke innsatsen.

- Jeg vil sammenligne det med et symfoniorkester. Vi er klare og venter på å involvere flere og flere, sier Per Kjetil Dalane.

Kommunen har en egen vaksineoversikt på hjemmesiden. Her oppfordres folk om å følge med. Der ligger informasjon om de kommende vaksine-ukene etter hvert som vi får flere vaksiner. Nå i starten er det risikogrupper og helsepersonell som vaksineres. Alle får beskjed om når de skal ha vaksine. Etter hvert som vi kommer til større og større befolkningsgrupper, kommer vi til å informere mer aktivt og konkret om vaksine.

KOMMUNENS SIDE OM VAKSINEINFO

SKOLER OG BARNEHAGER

Vi har  to ungdomsskoler på rødt nivå i Vennesla kommune. Også Vennesla voksenopplæring driver på rødt nivå. Oppvekstsjef Steinar Harbo fortalte kriseledelsen at overgangen til mer hjemme-skole og fjernundervisning har gått helt greit. Det har vært noen utfordringer rundt skoleskyss, men totalen er at det går så greit som det kan i den situasjonen vi er i. Barneskolene og barnehagene driver på gult nivå, noe som også skaper ekstra arbeid og innsats utover normalsituasjon. Harbo melder at driften går greit - og at det jobbes svært godt.