- Vi har en smittet person som har hatt kontakt med ganske mange. Vi har sendt sms til elever/foresatte i fem, seks klasser om å bestille test til elevene  og å være i karantene til negativt testsvar foreligger, forteller Føreland.

Det er mer komplisert med de voksne og ansatte på skolen. Her jobbes det nå med å få eksakt oversikt over hvem som blir å regne som nærkontakter. Noen voksne er fullvaksinerte, noen har fått førstedose og noen er ikke vaksinerte. Dette vil få betydning for hvor mange ansatte som kan på jobb på skolen mandag.

Rektor sier målet selvsagt er å holde skolen åpnen. Samtidig må vi sikre både forsvarlig drift  og godt smittevern. Derfor vurderes søndag kveld både å holde skolen åpen og å holde skolen stengt. Delvis hjemmeundervisning for enkelte klasser er også et alternativ.

De endelige beslutningene blir tatt utover kvelden når det foreligger en skikkelig oversikt over situasjonen og hvor mange ansatte som kan gå på jobb. Vi ber om forståelse for at vi ikke har alle svarene nå. 

Alle foresatte som trenger informasjon om smitte, testing, karantene og så videre, har fått informasjon fra skolen i ettermiddag. Skoleledelsen vil sende ny informasjon direkte til foreldre og foresatte når det foreligger endelige konklusjoner om morgendagen via skolens informasjonskanaler.