- AKT følger nå opp vår klare oppfordring om å gi Smååsane, vårt nyeste boligområde, lokalbuss. Det er på tide. Vi hadde jevnlige møter med Agder kollektivtrafikk (AKT) for å få dem til å bedre busstilbudet i Vennesla. Så kom korona, og alt ble endret. Nå er vi i gang igjen, sier ordfører Larsen.

Agder Kollektivtrafikk stilte mannsterke på ordførerens kontor til informasjon- og samarbeidsmøte torsdag, og ordføreren ga klar beskjed om behovet for et bedre busstilbud i Vennesla. AKT var forberedt på presset og hadde gode nyheter med seg i bagasjen.

- Vi kommer til å starte lokalbusstilbud til og fra Smååsane med timesfrekvens fra nyttår. i ser nå på hvordan vi kan omprioritere ressurser og gi mer buss til flere i Vennesla. Det er noen detaljer igjen og opplegget blir endelig klart over ferien, fortalte produksjonssjef for vest-regionen i AKT, Steinar Bjarøy på møtet.

Fungerende kommunalsjef for samfunn og miljø, Ingrid Konsmo, minnet om hvor Vennesla vil med samferdselen framover. Hun minnet om satsingen på kortreist bygd, sykkel og gange og sa at bedre kollektivtilbud også er en forutsetning for å få til klimamålene og at veksten i transporten i bygda ikke skjer med bil.

AKTs representanter roste arbeidet i Vennesla med å legge til rette for kollektivsatsing, og det jobbes nå med flere løsninger for å bedre kollektivtilbudet.

- På sikt er det som skjer på Hunsøya og i Sentrum svært spennende, og her er vi i AKT svært opptatt av å være med på å skape muligheter. Vi må legge til rette for buss, sa produksjonssjef for østregionen Njål Møller.

Det ble også snakket mye om at pendlingen ikke bare går til Kristiansand, men at det også trengs gode tilbud for alle som kommer for å jobbe i Vennesla. Det ble også diskutert behov for langt bedre tilbud til arbeidsreisende internt i Vennesla.

Ordføreren var også opptatt av busstilbudet mellom Hægeland, Øvrebø og Vennesla og la press på AKT om å komme opp med bedre tilbud.

Pandemien reduserte antall busspassasjerer i Agder med over 20 prosent. Helt til for få uker siden, har man slitt med å ta igjen det tapte. Den siste måneden har busstrafikken gledelig nok vært tilbake på nivået fra før pandemien.