Om barnehagen

Smååsane barnehage ble bygd i 2009 og ligger nydelig til i Smååsane. Det er Vennesla kommune som eier barnehagen. Barnehagen har 90 plasser fordelt på 5 avdelinger, hvorav fire avdelinger inne i barnehagen og ei naturgruppe som er ute på skauen. Vi er en avdelingsbasert barnehage, dvs at hver avdeling inne er lokalisert til faste rom. Vi har også store fine fellesarealer, som Staua, buldrerom, klosserom og ulike grupperom.  Naturgruppa har egen plass i grovgarderoben, og har klosserommet som sitt rom når de er inne. De har selvfølgelig også tilgang til alle fellesarealene. Vi har siden oppstart hatt stort fokus på vår lokale tilknytning til bygda vår, Vennesla. Vi har hentet avdelingsnavnene våre fra Vennesla; Bommen, Toget, Tømmervelta, Fjorden og Kraftverket. Barna skal gjennom avdelingsnavn kjenne til deler av Vennesla sin historie, være bevisste brukere av den flotte dialekten og være stolte av å komme fra Vennesla!

Barnehagetilbud, pris og redusert foreldrebetaling

Vi kan tilbyr 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1 mars hver år. 

Fra 1. januar 2021 er pris pr måned kr 3 231,- Det betales for 11 mnd i året.

Kostpenger pr. mnd er kr 300,-           Tur og fest pr år kr 200,-

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: Les mer her

Kontakt oss

Telefonnummer til avdelingene: 

  • Bommen: 959 88 333
  • Fjorden: 959 88 329
  • Toget: 959 88 328
  • Tømmervelta:959 88 332
  • Kraftverket 959 88 351

Enhetsleder: Marianne Wegge
Telefon: 38 13 73 80 / 915 77 842

E-post: smaasane@vennesla.kommune.no
Besøksadresse:
Smååsane 2
4706 Vennesla

Postadresse:
postboks 25
4701 Vennesla

Facebook: Smååsane barnehage

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Barnehagen er da stengt. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Planleggingsdager barnehageåret 2021-2022 er:

  1. 16. august
  2. 22. oktober
  3. 3. januar
  4. 27. mai
  5. 24. juni

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir det stengt.

Årsplan, informasjonshefte og vedtekter

Årsplan barnehageåret 2021-2022 finner du her 

Informasjonshefte barnehageåret 2021-2022 finner du her 

Vedtekter her 

Barnehageåret

Barnehageåret starter 1.august og varer til og med 31. 07. Oppstartsdag for nye barn avtales med styrer,, og er ikke automatisk 1. august. 

De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 28, 29 og 30. 

Ansatte

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalgets medlemmer 2021-2022

Navn     mobil
Stine Karin Heiseldal Foreldrerepresentant 1 år 40216726
Mats Melin Wammeli Foreldrerepresentant 2 år 45144000
Mona Dagsland Foreldrerepresentant Vara 1 år 92214026
Kjetil Robstad Foreldrerepresentant Vara 1 år 91779960
Grethe Strand Politisk representant Eier 95432728
Karoline Homme Ansatte representant  1 år  48091767
Janne O. Osmundsen Ansatte representant  2 år 41549164
Hege S. Tambini Ansatte representant vara 1 år 48342517
Petter Ruenes Jensen Styrer/enhetsleder   94873590