Om barnehagen

Smååsane barnehage ble bygd i 2009 og ligger nydelig til i Smååsane. Det er Vennesla kommune som eier barnehagen. Barnehagen har 90 plasser fordelt på 5 avdelinger, hvorav fire avdelinger inne i barnehagen og ei naturgruppe som er ute på skauen. Vi er en avdelingsbasert barnehage, dvs at hver avdeling inne er lokalisert til faste rom. Vi har også store fine fellesarealer, som Staua, buldrerom, klosserom og ulike grupperom.  Naturgruppa har egen plass i grovgarderoben, og har klosserommet som sitt rom når de er inne. De har selvfølgelig også tilgang til alle fellesarealene. Vi har siden oppstart hatt stort fokus på vår lokale tilknytning til bygda vår, Vennesla. Vi har hentet avdelingsnavnene våre fra Vennesla; Bommen, Toget, Tømmervelta, Fjorden og Kraftverket. Barna skal gjennom avdelingsnavn kjenne til deler av Vennesla sin historie, være bevisste brukere av den flotte dialekten og være stolte av å komme fra Vennesla!

Barnehagetilbud, pris og redusert foreldrebetaling

Vi kan tilbyr 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1 mars hver år. 

Fra 1. august 2023 er pris pr måned kr 3 000,- Det betales for 11 mnd i året.

Kostpenger pr. mnd er kr 450,-           Tur og fest pr år kr 200,-

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: Les mer her

Kontakt oss

Telefonnummer til avdelingene: 

  • Bommen: 959 88 333
  • Fjorden: 959 88 329
  • Toget: 959 88 328
  • Tømmervelta:959 88 332
  • Kraftverket 959 88 351

Enhetsleder: Petter Ruenes Jensen
Telefon: 948 73 590

E-post: smaasane@vennesla.kommune.no
Besøksadresse:
Smååsane 2
4706 Vennesla

Postadresse:
postboks 25
4701 Vennesla

Facebook: Smååsane barnehage

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Barnehagen er da stengt. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Planleggingsdager barnehageåret 2023-2024 er:

  1. 14. august
  2. 20. oktober
  3. 2. januar
  4. 10. mai
  5. 21. juni

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir det stengt.

Årsplan, informasjonshefte og vedtekter

Informasjonshefte barnehageåret 2023-2024 her

Årsplan, foresattversjon 2023-2024 her

Skjema til oppstartssamtale her

Vedtekter her 

Barnehageåret

Barnehageåret starter 1.august og varer til og med 31. 07. Oppstartsdag for nye barn avtales med styrer,, og er ikke automatisk 1. august. 

De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 28, 29 og 30. 

Ansatte

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalgets medlemmer 2023-2024

Navn     mobil
Stine Holbæk Foreldrerepresentant 1 år 97598688
Anna Georgi Hanssen Foreldrerepresentant   90918123
Line Hodne Foreldrerepresentant   97000856
Marita Nesland Næss Foreldrerepresentant   91647194
Grethe Strand Politisk representant Eier 95432728
Janet Ramsland Ansatte representant  1 år  94498647
Hanne Slåen Ansatte representant 2 år  

Ragna Hansen

 

Ansatte representant

 

vara 2 år

 


 

Petter Ruenes Jensen Styrer/enhetsleder   94873590