Godkjent mindre endring av detaljregulering for Smååsane felt D, E, F, G og H. 

Bygg- og miljøutvalget har i møte 16.09.21, sak 93/21, godkjent mindre endring av detaljregulering for Smååsane felt D, E, F, G og H, planid. 2012006, vedtatt 24.01.2013. Endringen omfatter i det vesentlige endring av bygningstype fra eneboliger til to-mannsboliger. 

Frist for eventuell klage settes til 3 uker etter kunngjøring.