Kart

Du må lage situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 og tegne byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Situasjonskart kan du lage via kommunens kartløsning. Eller kontakt innbyggertorg/byggesak på 38 13 72 00

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter

På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside finner du enklere skjemaer for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter.

Nabovarsel

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Her kan du lese mer om nabovarsel og finne skjema

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

Digital søknadsløsning:
Bruk nye digitale løsninger hos Direktoratet for byggkvalitet.
Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknaden sendes digital via Direktoratet for byggkvalitet eller direkte til oss via vårt postmottak. post@vennesla.kommune.no

Hvordan sende inn søknad som ikke sendes digitalt.

Send søknad til post@vennesla.kommune.no, merk saken med gnr/bnr og merk saken med byggesøknad.

Vi ønsker søknad i oppdelte PDF dokumneter som vist under her:

  • Søknadskjema
  • Opplysinger til nabovarsel
  • kvittering nabovarsel
  • Situasjonskartet
  • Tegningene
  • Annet
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Eventuelle uttalelser fra annen myndighet må legges ved.