Her er link til søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken: søknadsskjemaer
 
Søknad sendes til: Vennesla kommune, Emhet for plan og utbygging, Postboks 25 ,4701 Vennesla
Søknaden kan også sendes på epost til post@vennesla.kommune.no
 
Du kan og benytte deg av ByggSøk