Her er link til søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken: søknadsskjemaer
 
Søknad sendes til via eDialog eller på epost til post@vennesla.kommune.no.
Eventuelt sender du pr post til: Vennesla kommune, Enhet for plan og utbygging, Postboks 25 ,4701 Vennesla.