Vennesla kommune og kommunestyret virker best sammen med engasjerte innbyggere. Kommunen inviterer jevnlig til dialog med innbyggerne. Eksempler på dette er åpne møter, befaringer, og mulighet til å komme med skriftlige innspill til planer og høringer. Vi legger dette ut på nettsiden under kunngjøringer. Du finner også mye kommunal info på facebooksiden vår.

Kontakt en politiker

Har du en god idé om hvordan vi kan utvikle Vennesla kommune hører vi gjerne fra deg. Alle medlemmene i kommunestyret kan kontaktes. Du kan sende epost til en eller flere representanter.

Ta kontakt med et råd

Vennesla kommune har tre råd. Samarbeid gjerne med disse hvis du har politiske saker du ønsker å utfordre kommunestyret på.

Besøk et gruppemøte

De politiske partiene har gruppemøter hvor de forbereder saker som skal behandles. Alle partiene tar i mot engasjerte innbyggere som ønsker å gi en kort informasjon om et tiltak de mener er viktig.

Slik sender du et innbyggerforslag:

Hvis du er opptatt av en politisk sak, kan du fremme et innbyggerforslag.

Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Vennesla kommune. Hvis adressene mangler, kan forslaget avvises.

Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter.