Etter hvert trenger vi hjelp og bistand og frivillig innsats fra mange innbyggere til mange ulike aktiviteter.

Kommunen og frivilligheten har avtalt at frivillig arbeid bør skje gjennom etablerte lag, foreninger og menigheter. Frivilligsentralen vil koordinere og ha oversikt over hvilke tilbud som finnes og som du kan gjøre en innsats for. 

Du som innbygger kan enten melde deg til tjeneste hos Frivilligsentralen eller direkte til lag, foreninger og menigheter.

Her på foreningsportalen finner du mer informasjon om lag og foreninger i Vennesla. 

Erfaringsmessig ønsker flyktninger noen å snakke med når de kommer til ett helt nytt sted. De trenger hjelp til å bli kjent. Vennefamilie er et godt supplement til det offentlige hjelpeapparatet, der fokus er å gjøre hverdagsaktiviteter sammen en eller to ganger i uka. Ønsker du å bli vennefamilie kan du også ta kontakt med Frivilligsentralene.

Nå i starten er møbler den største mangelvaren. Når kommunen innreder boliger til flyktninger, pleier vi å kjøpe møbler hos Kontakten bruktbutikk. Vi vil oppfordre alle som har møbler de ikke bruker og som er i god stand, om å donere dem til Kontakten. Da kan vi kjøpe dem der etterpå. Dette haster litt.

Har du klær eller andre ting du ønsker å gi vekk, ber vi deg bruke de vanlige kanalene og innsamlingsstedene. Vinterutstyr og sportsutstyr er spesielt relevant. Det er en rekke hjelpeorganisasjoner i Vennesla som tar imot utstyr.

Kontaktinfo:

Kontakten Bruktbutikk

Frivilligsentralen Vennesla

Frivilligsentralen Hægeland og Øvrebø