Kommunen og frivilligheten har avtalt at frivillig arbeid bør skje gjennom etablerte lag, foreninger og menigheter. Frivilligsentralene vil koordinere og ha oversikt over hvilke tilbud som finnes og som du kan gjøre en innsats for.

Du kan melde deg til tjeneste hos Frivilligsentralene eller direkte til lag, foreninger og menigheter.

Her på foreningsportalen finner du mer informasjon om lag og foreninger i Vennesla. 

Erfaringsmessig ønsker flyktninger noen å snakke med når de kommer til ett helt nytt sted. De trenger hjelp til å bli kjent. Vennefamilie er et godt supplement til det offentlige hjelpeapparatet, der fokus er å gjøre hverdagsaktiviteter sammen en eller to ganger i uka.

Ønsker du å bli vennefamilie kan du også ta kontakt med Frivilligsentralene.

Har du klær eller andre ting du ønsker å gi vekk, ber vi deg bruke de vanlige kanalene og innsamlingsstedene. Vinterutstyr og sportsutstyr er spesielt relevant. Det er en rekke hjelpeorganisasjoner i Vennesla som tar imot utstyr.

Kontaktinfo:

Kontakten Bruktbutikk

Frivilligsentralen Vennesla

Frivilligsentralen Hægeland og Øvrebø