Kristelig folkeparti 
Nils Olav Larsen
Karin Lilletun Langeland
Martin Engamo
Raymond Holberg Bærø
Eirik Hodnemyr
Daniel Steinsland
Oddvar Omdal
Harald Rønning

Senterpartiet
Eivind Drivenes
Knut Føreland
Torhild S. Hægeland
Kjetil Ubostad
Line Iveland Øvland
Jostein Nordli

Arbeiderpartiet
Geir Wehus
Solveig Robstad
Adelheid Frist Mykland
Glenn Lonebu
Grethe Strand

Høyre
Odd Grønberg
John Helge Austgulen
Åse Eikeland

FrP
Andreas Ingebretsen
Line Vennesland Fraser
Frank Dale

PDK
Nancy Brennevann Solbakken

SV
Anette Lilløy

Se  øvrig valgresultat for Vennesla her